Postopek : 2018/2553(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0090/2018

Predložena besedila :

B8-0090/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0042

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 333kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o izraelsko-palestinskem konfliktu,

–  ob upoštevanju skupne izjave Evropske unije ter Agencije OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) z dne 7. junija 2017 o pomoči EU za UNRWA (2017–2020),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, zlasti tistih z dne 18. januarja 2016 in 20. junija 2016,

–  ob upoštevanju smernic EU o mednarodnem humanitarnem pravu,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o izraelsko-palestinskem konfliktu, zlasti resolucije št. 2334, sprejete 26. decembra 2016,

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij generalne skupščine OZN,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker ima Agencija OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) od leta 1950 mandat, da zagotavlja izobraževanje, zdravstveno varstvo, lajšanje razmer in socialne storitve, taboriščno infrastrukturo in njeno izboljšanje, zaščito, mikrofinanciranje in humanitarno pomoč palestinskim beguncem, ki so jih med vojno leta 1948, ki je sledila nastanku Države Izrael, izgnali iz njihovih domov ali so z njih zbežali;

B.  ker se število palestinskih beguncev pod mandatom agencije UNRWA ocenjuje na 5,3 milijona, vključno z 1,5 milijona ljudi, ki živijo v taboriščih te agencije v Palestini, Libanonu, Jordaniji in Siriji;

C.  ker je pravica do vrnitve palestinskih beguncev zapisana v več resolucijah generalne skupščine OZN; ker je v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom za blaginjo lokalnega prebivalstva odgovorna predvsem okupacijska sila; ker je vprašanje palestinskih beguncev eno osrednjih in spornih vprašanj mirovnih prizadevanj, ki ostaja nerešeno;

D.  ker je bil mandat agencije UNRWA vzpostavljen z resolucijo generalne skupščine OZN in je bil že večkrat podaljšan s podporo velike večine držav članic OZN, nazadnje do 30. junija 2020, za kar je glasovalo 167 držav;

E.  glede na to, da generalna skupščina OZN v odsotnosti pravične ureditve vprašanja palestinskih beguncev poudarja nujnost nadaljevanja dela agencije UNRWA in njeno bistveno vlogo, ki jo ima pri zagotavljanju osnovnih storitev palestinskim beguncem;

F.  ker je vse več palestinskih beguncev zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu odvisnih od storitev agencije UNRWA, tudi zaradi vojne v Siriji in njenih posledic v Libanonu in Jordaniji, dolgotrajne zasedbe Palestine in deset let trajajoče blokade in ponavljajočih se konfliktov v Gazi, kot tudi zaradi slabšanja socialno-ekonomskih razmer in demografske rasti; ker so dejavnosti UNRWA v Palestini zaradi izraelske blokade tega območja resno in obsežno ovirane; ker so objekte agencije UNRWA med konfliktom med Izraelom in Gazo leta 2014 sedemkrat obstreljevali, pri čemer je bilo ubitih najmanj 44 civilistov, med njimi 10 uslužbencev OZN;

G.  ker se agencija UNRWA financira pretežno iz prostovoljnih prispevkov; ker Izrael ne prispeva k financiranju agencije; ker je vlada ameriška predsednika Donalda Trumpa 16. januarja 2018 napovedala, da bo zadržala 65 milijonov USD D od pričakovanega zgodnjega prispevka 125 milijonov USD za proračun programa UNRWA za 2018, ter izjavila, da bo vsa prihodnja plačila pogojevala s temeljitimi spremembami v načinu delovanja te agencije; ker so ZDA v letu 2017 v proračun agencije prispevale 364 milijonov USD, ta nenadna odločitev predsednika Trumpa pa bi lahko pomenila zmanjšanje za skoraj 300 milijonov USD;

H.  ker so EU in njene države članice skupaj največje donatorke agenciji UNRWA, saj so v letu 2017 prispevale 441 milijonov EUR; ker EU agenciji zagotavlja predvidljivo in zanesljivo politično in finančno podporo na podlagi njunih večletnih skupnih izjav; ker je Evropski parlament večkrat izrazil podporo nadaljnjim in znatnim prispevkom EU agenciji UNRWA;

I.  ker se agencija UNRWA že več let sooča z velikim strukturnim finančnim primanjkljajem in bi tudi v letu 2018 imela težave, neodvisno od odločitve vlade ZDA;

J.  ker je agencija UNRWA v zadnjem času sprejela notranje ukrepe za racionalizacijo strukture stroškov in boljši nadzor nad odhodki; ker je generalni sekretar OZN v svojem poročilu z dne 30. marca 2017 predstavil več priporočil, katerih cilj je zagotavljanje ustreznega, predvidljivega in trajnostnega financiranja agencije;

1.  ponovno izraža globoko solidarnost z milijoni palestinskih beguncev, ki z izjemnim dostojanstvom in odpornostjo že več generacij prenašajo brezkončno razseljevanje, hudo trpljenje in nepravičnost ter dolgotrajno apatridnost;

2.  obsoja skupni neuspeh mednarodne skupnosti in zlasti Evropske unije, da bi zagotovila pravično in trajno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta; poudarja, da to vključuje pravično rešitev palestinskega begunskega vprašanja; v zvezi s tem želi spomniti vse strani na osrednji pomen pravice palestinskih beguncev do vrnitve;

3.  želi pohvaliti občudovanja vredno delo agencije UNRWA in njenih uslužbencev pri zagotavljanju nujno potrebne pomoči, izobraževanja in zaščite za milijone palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu;

4.  izpostavlja, kako pomembno je za blaginjo, zaščito in človeški razvoj palestinskih beguncev, pa tudi za stabilnost celotne regije, da se zagotovi nemoteno delovanje agencije UNRWA; poziva Izrael, naj kot okupacijska sila odpravi številne omejitve, ki ovirajo vsakdanje aktivnosti agencije UNRWA na Zahodnem bregu – vključno z vzhodnim Jeruzalemom – in v Gazi, ter naj v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in diplomatskim statusom agencije spoštuje nevtralnost objektov agencije UNRWA;

5.  ostro obsoja nedavno odločitev vlade ZDA, da načrtovana sredstva za agencijo UNRWA zmanjša za več kot polovico, kar bo imelo zelo resne posledice za palestinske begunce, zlasti otroke, ki so za izobraževanje, dostop do nujne oskrbe s hrano ter druge vire nujno potrebne pomoči odvisni od agencije; poziva oblasti ZDA, naj ponovno premislijo o svoji odločitvi in agenciji UNRWA ponovno zagotovijo podporo;

6.  zavrača politizacijo humanitarne pomoči in želi opomniti vse donatorje, tudi ZDA, da se humanitarna pomoč ne sme uporabiti za zagotavljanje političnih koristi v mednarodnih pogajanjih;

7.  poziva izraelsko vlado, naj prispeva k agenciji UNRWA, tudi ker je v njenem neposrednem interesu, da prepreči popoln razpad pri izpolnjevanju osnovnih potreb palestinskih beguncev;

8.  obžaluje, da so bili prispevki arabskih držav v proračun programa agencije UNRWA nižji od zaveze Lige arabskih držav, ki naj bi v letu 2017 pokrila 8 % proračuna; poziva arabske države, zlasti zalivske, naj z večjimi finančnimi prispevki pokažejo, da si bodo še naprej prizadevale za palestinske begunce;

9.  opozarja, da je rešitev finančnih težav agencije UNRWA skupna odgovornost in že dolgotrajen izziv, ki se je zaradi nedavne odločitve vlade ZDA še zaostril; poziva EU in njene države članice, naj prevzamejo vodilno vlogo na mednarodni ravni, da bi našli skupne rešitve za finančne razmere, v katerih se je znašla agencija UNRWA;

10.  pozdravlja tudi odločitev EU in več držav članic, da agenciji UNRWA hitro zagotovijo finančna sredstva, da bi v prvih mesecih leta omogočili zagotavljanje nujnih storitev; poziva ostale, naj storijo enako, da bi se izognili težavam pri izvajanju storitev ter agenciji in mednarodni skupnosti zagotovili manevrski prostor za iskanje dolgoročnih rešitev;

11.  poziva EU in njene države članice, pa tudi neevropske države, naj za proračun programa UNRWA v letu 2018 zagotovijo dodatna finančna sredstva, da bi to agencijo podprli pri pokrivanju neposrednih kratkoročnih finančnih potreb, tudi iz sredstev rezerve za nujno pomoč, če bo potrebno;

12.  izraža ogorčenje, ker izraelske oblasti nenehno in neupravičeno ovirajo obiske uradnih organov ali posameznih poslancev Evropskega parlamenta v Gazi; poudarja, da to oviranje Parlamentu preprečuje opravljanje njegove temeljne naloge spremljanja ukrepov EU, zlasti v zvezi s financiranjem agencije UNRWA;

13.  namerava v Gazo/Palestino poslati ad hoc delegacijo, ki bo ocenila razmere na terenu, zlasti vse večje izzive, s katerimi se srečuje agencija UNRWA pri zagotavljanju osnovnih storitev palestinskim beguncem; poudarja, da mora delegacija oceniti tudi najmanj 400 struktur za Palestince na Zahodnem bregu, ki jih je financirala EU in ko so bile vredne več kot 1,5 milijona EUR, izraelske oblasti pa so jih uničile, med njimi pred kratkim tudi šolo za beduinske otroke v kraju Abu Navar;

14.  globoko obžaluje usmrtitev 30 uslužbencev agencije UNRWA in napade na njene objekte v Siriji in Gazi od leta 2012, ki pomenijo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava; poziva, da je treba ta kazniva dejanja ustrezno preiskati, odgovorne pa kaznovati;

15.  poudarja, da podpora agenciji UNRWA in delo, ki ga opravlja, ne moreta nadomestiti verodostojnih političnih prizadevanj, da se doseže pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci v okviru dogovorjenega mirovnega sporazuma, vključno s pravično in trajno rešitvijo za palestinske begunce;

16.  poziva EU, naj izpolni svoje svetovne obveznosti ter prevzame odločno in celovito mirovno pobudo za to regijo; poudarja, da se mora ta prenovljena politika EU osredotočiti na ohranjanje dolgoročne izvedljivosti rešitve z dvema državama;

17.  v zvezi s tem opozarja, da morajo institucije EU in države članice izvrševati svoje pravne obveze glede nepriznavanja in, v skladu z resolucijo št. 2334 varnostnega sveta OZN, na ravni EU izvajati učinkovito in celostno politiko razlikovanja med Izraelom in njegovimi naselbinami, ki naj temelji na strogem spoštovanju mednarodnega prava in načel Unije;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju OZN in generalnemu sekretarju agencije UNRWA.

Zadnja posodobitev: 7. februar 2018Pravno obvestilo