PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 47k
3.1.2018
PE616.040v01-00
 
B8-0117/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea criminalității cibernetice


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la combaterea criminalității cibernetice  
B8‑0117/2018/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât internetul a devenit o parte integrantă și indispensabilă a societății noastre;

B.  întrucât 80 % dintre tinerii europeni sunt interconectați prin intermediul internetului și, în fiecare an, schimburile comerciale online se dezvoltă, ajungând la 8 miliarde de dolari;

C.  întrucât dezvoltarea tranzacțiilor pe internet atrage după sine creșterea numărului de activități infracționale în mediul online și întrucât, până în prezent, s-au înregistrat mai mult de un milion de victime, afectate de o gamă variată de infracțiuni, de exemplu vânzarea pentru sume derizorii a unor cărți de credit furate, furtul de identitate și atacurile informatice grave împotriva unor instituțiilor și infrastructuri;

D.  întrucât UE a elaborat diverse texte pentru combaterea acestor tipuri de infracțiuni, care au loc în fiecare zi, în special Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică,

1.  invită Comisia să adopte o nouă propunere de regulament sau de directivă care să permită statelor membre să adopte măsuri care permit în special adolescenților o navigare în siguranță pe internet și, în același timp, să atingă obiectivele de creștere stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020 și al Agendei digitale pentru Europa.

 

Ultima actualizare: 19 februarie 2018Notă juridică