FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 307kWORD 47k
6.2.2018
PE616.041v01-00
 
B8-0118/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kampen mot ”konfliktdiamanter”


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om kampen mot ”konfliktdiamanter”  
B8‑0118/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter inledningen av Kimberleyprocessen 2002 har inga framsteg gjorts i kampen mot ”konfliktdiamanter” och processen har inte förbättrat spårbarheten i produktionen och handeln med diamanter.

B.  Definitionen av ”konfliktdiamanter” är alldeles för restriktiv och omfattar endast handel med rådiamanter, som direkt finansierar väpnade grupper som strider mot de berörda ländernas legitima regeringar, men inte diamanter som bryts av barn och slipade och polerade stenar.

C.  Två tredjedelar av världsproduktionen av diamanter koncentreras till Afrika, och det är viktigt att säkerställa fred och utveckling i hela kontinenten i synnerhet för att minska migrationsströmmarna.

D.  Diamantbrytning har också en mycket skadlig inverkan på miljön.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera alla Europeiska unionens medlemsstater till att reformera Kimberleyprocessen och återställa en sund handel med diamanter.

Senaste uppdatering: 21 februari 2018Rättsligt meddelande