Procedură : 2018/2541(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0119/2018

Texte depuse :

B8-0119/2018

Dezbateri :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0055

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 50k
21.2.2018
PE616.739v01-00
 
B8-0119/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (2018/2541(RSP))


Claude Moraes în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (2018/2541(RSP))  
B8‑0119/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea din 20 decembrie 2017 motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește statul de drept în Polonia: Propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept(1)

–  având în vedere Recomandarea Comisiei din 20 decembrie 2017(2) privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 și (UE) 2017/1520 ale Comisiei,

–  având în vedere decizia Comisiei de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – 2017/2219, Polonia, Încălcarea dreptului Uniunii prin legea de modificare a legislației privind organizarea judecătoriilor(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia(4) și rezoluțiile sale anterioare pe aceeași temă,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia se afirmă că situația actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE,

1.  salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2017 de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia și se alătură apelului adresat de către Comisie autorităților din Polonia de a soluționa problemele;

2.  invită Consiliul să întreprindă fără întârziere acțiuni în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE;

3.   invită Comisia și Consiliul să informeze Parlamentul pe deplin și cu regularitate cu privire la progresele realizate și la măsurile întreprinse în fiecare etapă a procedurii;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(1)

COM(2017)0835.

(2)

C(2017)9050.

(3)

SEC(2017)0560.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0442.

Ultima actualizare: 23 februarie 2018Notă juridică