Procedură : 2018/2541(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0121/2018

Texte depuse :

B8-0121/2018

Dezbateri :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 388kWORD 48k
21.2.2018
PE616.049v01-00
 
B8-0121/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (2018/2541(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia (2018/2541(RSP))  
B8‑0121/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește statul de drept în Polonia din 20 decembrie 2017: Propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept (COM(2017)0835),

–  având în vedere declarația Comisiei din 28 februarie 2018 referitoare la decizia sa de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia;

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Rezoluția sa anterioară din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia(1) se afirmă că situația actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE,

1.  constată că nu a existat nicio încălcare a statului de drept din partea Republicii Polone;

2.  reamintește că Guvernul Republicii Polone a fost ales cu o largă majoritate de voturi și continuă să se bucure de un sprijin tot mai mare din partea populației sale;

3.  consideră că orice încercare de a interveni în afacerile interne ale statelor membre este nefondată;

4.  își reafirmă în mod solemn angajamentul față de principiile fundamentale ale identității și suveranității naționale, principii care formează un tot indivizibil cu principiul libertății;

5.  își reafirmă cu tărie angajamentul față de principiul subsidiarității, consacrat la articolul 5 din TUE;

6.  consideră că vizarea de către Comisie a partidului aflat la guvernare în Republica Polonă este nejustificată și motivată politic;

7.  reamintește că Comisia nu este un organ politic, ci organul executiv al Uniunii Europene și trebuie să respecte în mod strict tratele, în special articolul 5 din TUE și articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

8.  respinge decizia Comisiei din 20 decembrie 2017 de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia;

9.  invită Comisia și Consiliul oprească procedura de activare a articolului 7;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Poloniei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0442.

Ultima actualizare: 23 februarie 2018Notă juridică