REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 46k
28.2.2018
PE616.061v01-00
 
B8-0129/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par darbinieku līdzdalības veicināšanu uzņēmumu vadībā


Salvatore Domenico Pogliese

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbinieku līdzdalības veicināšanu uzņēmumu vadībā  
B8‑0129/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā bez efektīvas darbinieku līdzdalības uzņēmumu stratēģiskajos lēmumos būs grūti veicināt nodarbinātību un stiprināt Eiropas ekonomiku;

B.  tā kā darbinieku līdzdalības veicināšana uzņēmumu vadībā veicina uzņēmuma sociālo atbildību un darba uzskatīšanu par ekonomikas subjektu, nevis objektu;

C.  tā kā Parlaments 2017. gada 19. janvāra rezolūcijā par Eiropas sociālo tiesību pīlāru atgādināja, ka darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un uzņēmuma vadībā ir vērtīga, lai garantētu jauno darba organizācijas veidus atbilstošu izmantošanu un paredzētu pārmaiņas ekonomikā;

D.  tā kā Eiropas Savienība saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 5., 114., 115., 151. un 153. pantu var atbalstīt un papildināt dalībvalstu pasākumus attiecībā uz darbinieku līdzdalību,

1.  aicina Eiropas Komisiju ierosināt leģislatīvu pasākumu kopumu, lai visā Eiropas Savienībā veicinātu darbinieku lielāku līdzdalību uzņēmumu vadībā.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. martsJuridisks paziņojums