NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o požadavku na zmírnění doporučeních týkající se biopaliv


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Návrh usnesení Evropského parlamentu o požadavku na zmírnění doporučení týkajících se biopaliv  
B8-0131/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že aktuální kurz eura vůči US dolaru je pro Evropskou unii velmi nepříznivý;

B.  vzhledem k tomu, že zdanění pohonných hmot pro automobily dospělo v některých členských státech do stádia, kdy zatěžuje rozpočet a oslabuje kupní sílu;

C.  vzhledem k tomu, že řidiči, zejména ve venkovských oblastech, nemají jinou možnost než používat osobní vozidlo v profesionálním a každodenním životě;

1.  požaduje zmírnění doporučení týkajících se pohonných hmot nahrazujících fosilní paliva, zejména biopaliv;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Poslední aktualizace: 7. května 2018Právní upozornění