FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 46k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


til øget fleksibilitet i henstillingerne om biobrændstoffer


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om opfordring til øget fleksibilitet i henstillingerne om biobrændstoffer  
B8‑0131/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den nuværende vekselkurs mellem euro og dollar er yderst skadelig for Den Europæiske Union;

B.  der henviser til, at beskatningen af motorbrændstoffer i visse medlemsstater har nået et niveau, hvor den belaster budgettet og købekraften;

C.  der henviser til, at bilister, navnlig dem i landdistrikterne, ikke har andet valg end at anvende deres privatbiler i deres arbejdsliv og i dagligdagen;

1.  opfordrer til, at henstillingerne om alternative brændstoffer til fossile brændstoffer gøres mere fleksible, navnlig biobrændstoffer;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 3. maj 2018Juridisk meddelelse