RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


biokütuseid käsitlevate soovituste leevendamise nõude kohta


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek biokütuseid käsitlevate soovituste leevendamise taotluse kohta  
B8‑0131/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et euro praegune kurss dollari suhtes on Euroopa Liidu jaoks väga ebasoodne;

B.  arvestades, et teatavates liikmesriikides on mootorikütuste maksustamine jõudnud eelarvet ja ostujõudu koormavale tasemele;

C.  arvestades, et autojuhtidel, eriti nendel, kes elavad maapiirkondades, ei ole muud valikut kui kasutada töö- ja argielus isiklikke sõidukeid;

1.  nõuab fossiilkütuste alternatiive (eelkõige biokütuseid) käsitlevate soovituste leevendamist;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 7. mai 2018Õigusalane teave