PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pyynnöstä höllentää biopolttoaineita koskevia suosituksia


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pyynnöstä höllentää biopolttoaineita koskevia suosituksia  
B8‑0131/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon parlamentin työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon tämänhetkisen, EU:n kannalta hyvin suotuisan euron ja dollarin pariteetin;

B.  ottaa huomioon, että joidenkin jäsenvaltioiden moottoriajoneuvojen polttoaineisiin kohdistama verotus on saavuttanut sellaisen tason, että se rasittaa talousarviota ja ostovoimaa;

C.  ottaa huomioon, että autoilijoilla, erityisesti maaseudulla asuvilla, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää omaa ajoneuvoaan työssään ja jokapäiväisessä elämässään;

1.  kehottaa höllentämään fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia polttoaineita ja erityisesti biopolttoaineita koskevia suosituksia;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 3. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus