TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 148kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


i dtaca le hiarraidhar mhaolú ar na moltaí maidir le bithbhreoslaí


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa i dtaca le hiarraidh ar mhaolú ar na moltaí maidir le bithbhreoslaí  
B8‑0131/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil an ráta malairte reatha don euro/dollar, an-neamhfhabhrach don Eoraip;

B.  de bhrí go bhfuil méadú as cuimse tagtha ar an gcánachas ar bhreoslaí gluaisteáin i mBallstáit áirithe, atá ag cur brú ar an mbuiséad agus ar an gcumhacht ceannaigh;

C.  de bhrí nach bhfuil an dara rogha ag tiománaithe, go háirithe iad siúd i limistéir thuaithe, ach a bhfeithicil phearsanta a úsáid ina saol gairmiúil agus ina saol laethúil;

1.  ag iarraidh go mbeidh maolú ar na moltaí maidir le roghanna malartacha ar bhreoslaí iontaise, go háirithe bithbhreoslaí;

2.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

An nuashonrú is déanaí: 4 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil