PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 235kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu za ublažavanje preporuka o biogorivima


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za ublažavanje preporuka o biogorivima  
B8-0131/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je trenutačni odnos eura i dolara vrlo nepovoljan za Europsku uniju;

B.  budući da je oporezivanje motornih goriva u nekim državama članicama poprimilo razmjere koji opterećuju proračun i kupovnu moć;

C.  budući da vozači, posebno stanovnici ruralnih područja, nemaju drugog izbora nego koristiti svoja osobna vozila za svakodnevne i poslovne potrebe;

1.  traži da se ublaže preporuke o alternativnim gorivima kao zamjeni za fosilna goriva, posebno o biogorivima;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

Posljednje ažuriranje: 7. svibnja 2018.Pravna napomena