PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl raginimo sušvelninti rekomendacijas dėl biodegalų


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl raginimo sušvelninti rekomendacijas dėl biodegalų   
B8-0131/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi dabartinis euro ir JAV dolerio keitimo kursas yra labai nepalankus Europos Sąjungai;

B.  kadangi kai kurių valstybių narių automobilių varikliuose naudojamų degalų apmokestinimas išaugo tiek, kad apsunkino biudžetą ir perkamąją galią;

C.  kadangi transporto priemonių turėtojai, ypač kaimo vietovių gyventojai, neturi kito pasirinkimo, kaip naudotis savo transporto priemone profesiniame ir kasdieniame gyvenime;

1.  ragina sušvelninti rekomendacijas dėl iškastiniam kurui alternatyvių degalų, visų pirma biodegalų;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 7 d.Teisinis pranešimas