REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pieprasījumu atvieglot ieteikumus par biodegvielām


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu atvieglot ieteikumus par biodegvielām  
B8-0131/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pašreizējais euro/dolāra maiņas kurss ir ļoti nelabēlīgs Eiropas Savienībai;

B.  tā kā transportlīdzekļu degvielai piemērotie nodokļi dažās dalībvalstīs ir kļuvuši tik augsti, ka apgrūtina budžetu un mazina pirktspēju;

C.  tā kā transportlīdzekļu vadītājiem, jo īpaši lauku apvidu iedzīvotājiem, nav citas izvēles kā vien savu privāto transportlīdzekli izmantot profesionālajā un ikdienas dzīvē,

1.  prasa atvieglot ieteikumus par fosilās degvielas alternatīvām, jo īpaši biodegvielām;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. maijsJuridisks paziņojums