ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een verzoek om de aanbevelingen over biobrandstoffen te versoepelen


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een verzoek om de aanbevelingen over biobrandstoffen te versoepelen  
B8‑0131/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de huidige pariteit euro/dollar erg nadelig is voor de Europese Unie;

B.  overwegende dat de belastingen op vervoersbrandstoffen in een aantal lidstaten proporties hebben aangenomen die wegen op de begroting en de koopkracht;

C.  overwegende dat automobilisten, met name in plattelandsgebieden, geen andere keuze hebben dan hun privéauto in hun dagelijks én beroepsleven te gebruiken;

1.  verzoekt om een versoepeling van de aanbevelingen over brandstoffen die een alternatief voor fossiele brandstoffen vormen, in het bijzonder biobrandstoffen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 30 april 2018Juridische mededeling