PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la solicitarea de relaxare a recomandărilor privind biocombustibilii


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la solicitarea de relaxare a recomandărilor privind biocombustibilii  
B8‑0131/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cursul actual de schimb euro-dolar este foarte dezavantajos pentru Uniunea Europeană;

B.  întrucât, în unele state membre, impozitarea combustibililor pentru autovehicule a ajuns la un nivel la care afectează bugetul și puterea de cumpărare;

C.  întrucât conducătorii auto, în special cei din zonele rurale, nu au altă posibilitate decât să își folosească autovehiculul personal în viața profesională și cotidiană,

1.  solicită relaxarea recomandărilor privind combustibilii alternativi care înlocuiesc combustibilii fosili, în special privind biocombustibilii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Ultima actualizare: 7 mai 2018Notă juridică