NÁVRH UZNESENIA
PDF 240kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o žiadosti o zmiernenie odporúčaní o biopalivách


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o žiadosti o zmiernenie odporúčaní o biopalivách  
B8‑0131/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasný pomer eura k doláru je veľmi nevýhodný pre Európsku úniu;

B.  keďže zdaňovanie pohonných hmôt pre motorové vozidlá v niektorých členských štátoch dosiahlo úroveň, ktorá zaťažuje rozpočet a poškodzuje kúpnu silu;

C.  keďže vodiči motorových vozidiel, najmä tí, ktorí žijú na vidieku, nemajú inú možnosť než používať svoje osobné vozidlá v pracovnom a bežnom živote;

1.  požaduje zmiernenie odporúčaní o alternatívnych pohonných hmotách nahradzujúcich fosílne palivá, najmä o biopalivách;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 7. mája 2018Právne oznámenie