PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 47k
28.2.2018
PE616.063v01-00
 
B8-0131/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o omilitvi priporočil za biogoriva


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o omilitvi priporočil za biogoriva  
B8-0131/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je sedanje razmerje med eurom in dolarjem zelo neugodno za Evropsko unijo;

B.  ker je obdavčitev motornih goriv v nekaterih državah članicah dosegla stopnjo, ki obremenjuje proračun in kupno moč;

C.  ker vozniki avtomobilov, zlasti tisti s podeželja, nimajo druge izbire, kot da uporabljajo osebna vozila v poklicnem in zasebnem življenju;

1.  poziva, naj se omilijo priporočila za alternativna goriva kot zamena za fosilna goriva, zlasti za biogoriva;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 7. maj 2018Pravno obvestilo