Процедура : 2018/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0139/2018

Внесени текстове :

B8-0139/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0090

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 507kWORD 58k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.084v01-00
 
B8-0139/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Сирия (2018/2626(RSP))


Виктор Боштинару, Елена Валенсиано от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия (2018/2626(RSP))  
B8‑0139/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Сирия, и по-специално своята най-скорошна резолюция от 18 май 2017 г. относно стратегията на ЕС относно Сирия(1),

–  като взе предвид Резолюция 2401 (2018) на Съвета за сигурност на ООН от 24 февруари 2018 г. относно прекратяването на враждебните действия в Сирия, както и предишни резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно конфликта в Сирийската арабска република, и по-специално резолюции2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) и 2336 (2016),

–  като взе предвид изявлението от 20 февруари 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, относно хуманитарното положение в Източна Гута и Идлиб (Сирия),

–  като взе предвид Резолюция 2393 (2017) на Съвета за сигурност на ООН от 19 декември 2017 г. относно разрешаването на предоставяне на помощ през границите и бойните линии в Сирия,

–  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 25 ноември 2017 г. относно конференцията на сирийската опозиция в Рияд,

–  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 9 юли 2017 г. относно прекратяването на огъня в Сирия,

–  като взе предвид декларацията от 5 април 2017 г. на съпредседателите относно конференцията на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“,

–  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент и Съвета от 14 март 2017 г., озаглавено „Елементи за Стратегията на ЕС относно Сирия“ (JOIN(2017)0011), и заключенията на Съвета относно Сирия от 3 април 2017 г., които заедно формират новата стратегия на ЕС относно Сирия,

–  като взе предвид решенията на Съвета относно ограничителни мерки от страна на ЕС срещу лицата, отговорни за тежките репресии в Сирия, включително последната от 26 февруари 2018 г.(2),

–  като взе предвид докладите на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република, създадена от Съвета на ООН по правата на човека, и резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно Сирийската арабска република,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и всички конвенции на ООН, по които Сирия е страна,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека, включително Конвенцията на ООН относно правата на детето,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, седемгодишният граждански конфликт в Сирия продължава, въпреки поредица от международни усилия за постигане на прекратяване на огъня и за полагане на основите за намиране на решение чрез преговори; като има предвид, че, следователно, хуманитарното положение в страната продължава да бъде катастрофално; като има предвид, че около 5,6 милиона души в 1 244 общности са в състояние на остра нужда, в това число 2,9 милиона в труднодостъпни и обсадени райони;

Б.  като има предвид, че ООН съобщава, че близо 100 000 цивилни лица са били принудени да избягат от много населени места в южната и югоизточната част на провинция Идлиб, поради засилени атаки от страна на правителствените сили, с подкрепата на руски сили и подкрепяни от Иран милиции; като има предвид, че посочената зона за намаляване на напрежението е на ръба на срива, като може би предстои нападение на режима, с риск от нова хуманитарна катастрофа;

В.  като има предвид, че области и градове като Източна Гута, Ярмук, Фуа и Кефрая са били обект на продължителни блокади с тежки последици за цивилното население и без възможност за доставяне на хуманитарна помощ по устойчив начин; като има предвид, че през последните няколко седмици, и въпреки че се счита за зона за намаляване на напрежението, Източна Гута и нейното население от около 400 000 души са подложени на тежки и безразборни бомбардировки от страна на сирийския режим и неговите съюзници, като са нанесени щети на училища и медицински съоръжения и дори има твърдения за използване на химически оръжия; като има предвид, че положението в Източна Гута е дотолкова критично, че генералният секретар на ООН Антонио Гутиериш го описа като „ад на земята“;

Г.  като има предвид, че лишаването на гражданското население от насъщни храни и лекарства е неприемлив метод на водене на война, който е забранен от международното хуманитарно право; като има предвид, че възпрепятстването на усилията за евакуация и на предоставянето на хуманитарна помощ и медицински грижи представляват груби нарушения на международното хуманитарно право и на редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

Д.  като има предвид, че се изчислява, че само през първите два месеца на 2018 г., 1 000 деца са били убити или ранени на територията на Сирия; като има предвид, че цивилните граждани биват използвани като жив щит в районите, контролирани от ИД, а деца биват вербувани и използвани за терористични действия;

Е.  като има предвид, че в доклада, публикуван от Фонда на ООН за населението през 2017 г., озаглавен „Voices from Syria 2018 – Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview“ („Гласове от Сирия, 2018 г. – резултати от оценката на хуманитарните потребности“) се констатира, че значителен брой сирийски жени и момичета биват рутинно подлагани на сексуална експлоатация, принудителни бракове и други неприемливите актове на тормоз в замяна на помощ; като има предвид, че подобни актове на насилие са известни в кръговете на ООН поне от 2015 г. насам; като има предвид, че такива практики са особено широко разпространени в областите, в които достъпът на организациите за помощ е възпрепятстван от сирийския режим и в които те са принудени да разчитат на трети страни и местни участници за предоставяне на помощ;

Ж.  като има предвид, че операцията „Маслинова клонка“ на Турция в контролираната от кюрдите провинция Африн добавя ново измерение на конфликта в Сирия, като предизвиква допълнителни хуманитарни проблеми и изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху крехкия вътрешен баланс в Сирия и/или усилията за намиране на решение по пътя на преговорите; подчертава, че вече има сведения за голям брой жертви сред цивилното население и че животът на други стотици цивилни граждани е изложен на риск; като има предвид, че ЕС да изрази ясно тези опасения, като призова Анкара да прекрати своята офанзива и подчерта необходимостта вниманието да се съсредоточи върху борбата срещу изброените от ООН терористични организации;

З.  като има предвид, че ЕС e все така ангажиран с постигането на успех в рамките на преговорите под егидата на специалния пратеник на ООН за Сирия, познати под наименованието „Женевски процес“; като има предвид, че ЕС продължава да подкрепя този процес, включително чрез организирането на втора конференция в Брюксел под надслов „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, която ще се проведе на 24 и 25 април 2018 г.;

И.  като има предвид, че пактовете на ЕС с Йордания и Ливан са потенциално новаторски модел за разрешаване на разселването на бежанците като възможност за развитие и насърчават политически реформи за увеличаване на пространството на закрила за бежанците в приемащите страни; като има предвид, че, въпреки това тяхното прилагане изостава;

Й.  като има предвид, че войната разруши физическата и социалната инфраструктура на Сирия, включително жилища, училища, болници и водоснабдителни системи; като има предвид, че взривни заплахи – като например мини и невзривени бомби – са разпръснати из по-голямата част от страната и че основаното на пола насилие продължава да изпълва живота на жените и момичетата; като има предвид следователно, че условията за това сирийските бежанци да се завърнат в условия на безопасност и достойнство, понастоящем не са налице;

К.  като има предвид, че положението в Сирия и липсата на широкообхватен, автентичен и приобщаващ политически преход продължават да възпрепятстват пълното прилагане на стратегията на ЕС относно Сирия, и по-специално значителната помощ, която Съюзът може да предостави за възстановяването на страната;

1.  изразява дълбоко съжаление по повод на неописуемите ужаси, които продължават да се случват в Сирия след седем години гражданска война; настоятелно призовава за пълно прилагане на Женевското комюнике и на Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН от 18 декември 2015 г., която положи основите за бъдещо мирно разрешаване на конфликта; категорично защитава Женевския процес като договорен на международно равнище и приобщаващ форум за обсъждане на основните политически аспекти на кризата в Сирия и за постигане на устойчив мир, основан на нова конституция и на провеждането на демократични избори, под наблюдението на ООН;

2.  категорично осъжда масираната и безразборна офанзива срещу Източна Гута и подозренията за използване на газообразен хлор в това нападение; призовава за незабавно прекратяване на всички военни действия и призовава настоятелно за пълно зачитане на Резолюция 2401 (2018) на Съвета за сигурност на ООН, което беше приета единодушно и изисква от всички страни, и по-специално от сирийския режим и неговите съюзници, незабавно да прекратят всякакви военни действия в продължение на най-малко 30 последователни дни, с цел гарантиране осигуряване на трайно хуманитарно затишие и даване на възможност за извършване на животоспасяващи доставки на хуманитарна помощ и за медицинска евакуация на болните и ранените;

3.  призовава Русия, Иран и Турция, в качеството им на гаранти на споразуменията за намаляване на напрежението (Процес от Астана), да използват влиянието си върху сирийския режим за облекчаване на положението в Източна Гута, и за осигуряване на спазването на прекратяването на огъня във всички зони за намаляване на напрежението, включително Идлиб, както вече беше поискано от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, в писмо до министерствата на външните работи на посочените 3 държави, след заседанието на Съвета по външни работи от 26 февруари 2018 г.; отбелязва решението на Русия, Иран и Турция за провеждане на нова среща на високо равнище през април, за да обсъдят положението в Сирия и евентуалните стъпки в региона; подчертава, че тези мерки не следва по никакъв начин да противоречат или да пречат на преговорите под егидата на ООН/Женевски процес;

4.  продължава да бъде сериозно обезпокоен от положението в Африн, включително възможната конфронтация между турските въоръжени сили и силите на Асад или Русия, както и от нарастващото напрежение със Съединените щати; споделя позицията на ЗП/ВП, че отварянето на нови фронтове в Сирия не е в интерес на сигурността на Турция и предупреждава срещу по-нататъшното влошаване на хуманитарната криза в страната;

5.  настоятелно призовава за незабавно прекратяване на операцията „Маслинова клонка“, която демонстрира характера си на непропорционална мярка, въпреки че беше първоначално оправдана със съображения за сигурност и обявена за ограничена по обхват; настоява за пълно спазване на международното хуманитарно право, включително защитата на цивилните лица; подчертава, че военните операции следва да се съсредоточат върху борбата срещу изброените от ООН терористични организации, и припомня, че последната резолюция на Съвета за сигурност на ООН — 2401 (2018) — призовава за прекратяване на огъня в цяла Сирия, следователно включително в Африн; подчертава освен това, че същата тази резолюция не включва Частите за защита на кюрдския народ (YPG) сред терористичните организации, които представляват легитимна цел, и силите на YPG в Африн вече изразиха готовността си да приемат споразумението за прекратяване на огъня;

6.  настоятелно приканва за пореден път за предоставяне на безопасен, навременен и безпрепятствен достъп за целите на хуманитарната помощ до цялата територия на Сирия и приветства Резолюция 2393 (2017) на Съвета за сигурност на ООН, с която се подновява разрешението за предоставяне на помощ през границите и бойните линии в Сирия с още 12 месеца (до 10 януари 2019 г.);

7.  подчертава, че в резолюцията сирийските власти и всички страни се призовават да изпълняват своите задължения съгласно международното хуманитарно право, като се предупреждава, че отказът за предоставяне на достъп до помощ би могъл да представлява военно престъпление или престъпление срещу човечеството; изразява съжаление във връзка с факта, че Русия и Китай се въздържаха от гласуване, вместо да гласуват в подкрепа на резолюцията, и че от страна на сирийския режим и на руското правителство бяха изразени резерви относно евентуални бъдещи подновявания; насърчава ООН и нейните партньори по изпълнението да продължат да предприемат стъпки за увеличаване на хуманитарните доставки за труднодостъпни и обсадени райони, включително чрез възможно най-ефективно използване на граничните пунктове съгласно Резолюция 2165 на Съвета за сигурност на ООН;

8.  изразява дълбоко съжаление във връзка с нееднократното руско вето в Съвета за сигурност и факта, че не беше постигнато споразумение относно подновяването на мандата на съвместния механизъм за разследване на ООН и ОЗХО преди той да изтече на 17 ноември 2017 г.; счита такова поведение от страна на постоянен член на Съвета за сигурност, който носи специална отговорност за поддържането на международния мир и сигурност, е позорно; подчертава, че в очите на света възпрепятстването на международни разследвания е повече признак за вина отколкото друго;

9.  подчертава, че следва да има нулеви търпимост и безнаказаност за ужасяващите престъпления, извършени в Сирия; повтаря призива си за независими, безпристрастни, задълбочени и надеждни разследвания и наказателно преследване на отговорните лица и подкрепя работата на безпристрастния и независим международен механизъм във връзка с международните престъпления, извършени в Сирийската арабска република от март 2012 г. насам; отбелязва със задоволство решението на ЕС за предоставяне на 1,5 милиона евро под формата на финансова подкрепа за механизма чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP); подчертава обаче, че ще бъде необходима подкрепа и след 18-месечния срок на програмата; подчертава колко е важно държавите членки да изпълнят своите обещания и очаква въпросът за финансирането на безпристрастния и независим международен механизъм да бъде повдигнат и уреден на Втората конференция в Брюксел за подкрепа на бъдещето на Сирия и региона; освен това призовава за подкрепа за организациите на гражданското общество и НПО, които събират доказателства за нарушения на правата на човека и нарушения на хуманитарното право и помагат за тяхното запазване;

10.  отново заявява подкрепата си за принципа на универсална юрисдикция в борбата с безнаказаността и приветства стъпките, предприети от редица държави – членки на ЕС, за тази цел; отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки да проучат, в тясно сътрудничество с единомислещите държави, възможността за създаване в Сирия на трибунал за военни престъпления, докато се чака сезирането на МНС;

11.  приветства добавянето на 26 февруари 2018 г. на двама сирийски министри в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия, които бяха назначени през януари 2018 г. и които носят отговорност за репресивните действия срещу сирийския народ; подчертава колко е важно всички държави членки да зачитат изцяло Решение № 2011/273/ОВППС на Съвета и налагат съответните санкции;

12.  изразява ужаса си от докладите за жени и момичета изнудвани и подлагани на сексуално насилие от раздаващите помощи, трети участници и местни длъжностни лица, разпределящи помощи от името на хуманитарни организации и агенции; категорично заявява, че не трябва да има никаква толерантност към такива актове; настоятелно призовава за цялостно разследване и подчертава, че всички извършители трябва да бъдат наказани;

13.  потвърждава впечатляващата солидарност, демонстрирана от Йордания, Ливан и Турция към бежанците и подкрепя финансовата подкрепа от ЕС за посрещане на спешните нужди на бежанците и на приемащите ги общности; подчертава значението на това да се гарантира, че държавите членки засилват своята финансова подкрепа за приемащите държави и приветства факта, че втората Брюкселската конференция за подкрепа на бъдещето на Сирия и региона ще има за цел насочването на повече подкрепа от страна на международната общност към държавите, които приемат бежанци;

14.  изразява загриженост относно съобщенията за връщането на 66 000 бежанци в Сирия през 2017 г. и подчертава необходимостта от пълно зачитане на принципа на забрана за връщане; подчертава, че Сирия не е безопасна за връщане на бежанците и че ЕС не трябва да подкрепя тези връщания; отново изразява призива си към държавите членки да спазват поетите от тях ангажименти, включително тези, заложени в Декларацията от Ню Йорк, и да осигурят споделяне на отговорността, като дадат възможност на бежанците, бягащи от войната в Сирия, да намерят защита извън региона в непосредствено съседство, в това число посредством схеми за презаселване и за хуманитарен прием;

15.  призовава за максимална подкрепа за най-уязвимите в Сирия и в съседните ѝ страни, по-специално на жените, децата, хората с увреждания, възрастните хора, малцинствата и ЛГБТИ; подчертава, че ЕС следва да направи така, че на сирийските деца и млади хора да се гарантира доброто образование и професионално обучение, така че те да могат безпроблемно да се интегрират отново в обществото;

16.  категорично осъжда използването на деца в бойни действия или терористични нападения; подчертава, че не съществува оправдание за атаките срещу училища, детски площадки, болници или други здравни заведения и гъсто населени райони;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, на Организацията на обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия и на всички страни, участващи в конфликта, както и да осигури превод на настоящия текст на арабски език.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0227.

(2)

OВ L 54I, 26.2.2018 г., стр. 8.

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.Правна информация