Postupak : 2018/2566(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0145/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0145/2018

Rasprave :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0091

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 268kWORD 76k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0007/2018

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir istragu koju su 13. srpnja 2017. povodom peticije Koalicije za pošteno trgovanje zrelim maslinama o navodno nepoštenoj konkurenciji koju stvara španjolski izvoz najavili Ministarstvo trgovine SAD-a i Komisija SAD-a za međunarodnu trgovinu kako bi se utvrdilo izvoze li se španjolske zrele masline na tržište SAD-a po dampinškim cijenama i dobivaju li subvencije kojima se narušava tržišno natjecanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu od 5. kolovoza 2017. u kojem je utvrđeno da španjolski izvoz zrelih maslina uzrokuje štetu i da bi mogao ugroziti kalifornijski sektor,

–  uzimajući u obzir preliminarnu odluku Ministarstva trgovine SAD-a od 21. studenog 2017. o uvođenju privremenih kompenzacijskih pristojbi protiv španjolskog izvoza,

–  uzimajući u obzir preliminarnu odluku Ministarstva trgovine SAD-a od 18. siječnja 2017. o uvođenju privremenih antidampinških pristojbi protiv španjolskog izvoza,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009(1),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su istrage SAD-a o antidampinškim, a posebno kompenzacijskim pristojbama protiv zrelih španjolskih maslina vrlo opasan presedan za ostale poljoprivredne proizvode za koje se također dobivaju poljoprivredne subvencije u okviru ZPP-a;

B.  budući da postoji rizik da bi vlada SAD-a mogla pokrenuti druge slične istrage i time ugroziti bilateralne trgovinske odnose u području poljoprivrede i dovesti u pitanje cijeli europski poljoprivredni model;

C.  budući da bi konačan ishod istrage o kompenzacijskim pristojbama mogao pokrenuti slične istrage u ostalim trećim zemljama, među ostalim za poljoprivredne prehrambene proizvode osim zrelih maslina, što bi naškodilo naporima EU-a da uklopi ZPP u sustav koji ne narušava trgovinu na međunarodnoj razini;

D.  budući da je Europska unija poduzela nekoliko reformi ZPP-a koje su, između ostalog, bile usmjerene na usklađenje njezine poljoprivredne politike s pravilima WTO-a uvođenjem drastičnih promjena, posebno prijelazom sa sustava proizvodno vezanih potpora na proizvodno nevezane potpore;

E.  budući da bi subvencije koje se u okviru ZPP-a dodjeljuju primarnim proizvođačima stolnih maslina u Španjolskoj zadovoljavale kriterije za potporu „zelene kutije” u skladu s Prilogom II. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi s obzirom na to da su odvojene od proizvodnje i da se njima ne narušava trgovina;

F.  budući da se te poljoprivredne potpore ne smatraju usmjerenima na određeni proizvod u skladu s člankom 2. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama;

G.  budući da je istraga pokrenuta protiv španjolskih maslina jedan od više od 50 trgovinskih postupaka koje je SAD već pokrenuo u okviru svoje nove protekcionističke politike koja se provodi pod sloganom „Amerika na prvom mjestu”, a koji uzrokuju neopravdana i nerazmjerna trgovinska ograničenja kojima se narušavaju transatlantski odnosi;

H.  budući da postoje ozbiljne sumnje o tome je li formula koju su američki istražitelji koristili pri izračunu privremene antidampinške marže u skladu s pravilima WTO-a;

I.  budući da je istraga SAD-a usmjerena na tri glavna španjolska proizvođača koji čine 70 % španjolskog izvoza u SAD, a antidampinške i kompenzacijske pristojbe mogu utjecati na ukupan izvoz zrelih maslina iz Španjolske kao vodećeg svjetskog proizvođača;

J.  budući da je SAD trima španjolskim poduzećima koja su pod istragom nametnuo privremene antidampinške pristojbe u prosječnom iznosu od 17,13 %, a svim španjolskim izvoznicima kompenzacijske pristojbe u prosječnom iznosu od 4,47 %;

K.  budući da bi španjolski proizvođači mogli izgubiti američko tržište koje im donosi godišnji promet od 70 milijuna EUR, dok bi konkurenti iz trećih zemalja poput Egipta, Tunisa i Turske mogli imati koristi od neostvarenog izvoza prouzročenog odlukom SAD-a;

L.  budući da bi negativan konačan ishod američkih istraga bio razdoblje primjene do pet godina, koje bi se moglo produljiti za daljnjih pet godina i koje bi okončalo španjolski izvoz;

M.  budući da se, uz izvozne gubitke, ta tri poduzeća suočavaju s vrlo visokim odvjetničkim troškovima koji već premašuju 5 milijuna EUR;

N.  budući da je konkurentnost španjolskog izvoza, čiji se udio na tržištu SAD-a postupno povećavao posljednjih godina, rezultat napora tih poduzeća da smanje troškove ulaganjem u najsuvremeniju tehnologiju i poboljšanja kvalitete, a nije posljedica europskih subvencija;

O.  budući da se povećanjem španjolskog izvoza prema SAD-u (+20 % od 2013.) omogućilo otvaranje tisuća radnih mjesta i gospodarski oporavak dijelova Andaluzije koji su bili među najpogođenijima gospodarskom krizom;

P.  budući da se u prosjeku 83 % zrelih maslina proizvedenih u Španjolskoj izvozi, što ukazuje na ključnu važnost međunarodnih tržišta za taj proizvod;

Q.  budući da 50 % potrošnje maslina u SAD-u potječe iz uvoza i da španjolske masline čine 37 % od 100 milijuna kilograma koji se konzumiraju u toj zemlji, a uglavnom se koriste u proizvodnji prerađenih proizvoda kao što su pizze;

1.  traži od Komisije da pruži čvrstu savjetodavnu potporu španjolskim poduzećima koja su pogođena istragama SAD-a;

2.  poziva Komisiju da razjasni je li formula koju američki istražitelji koriste za izračun antidampinških marži u skladu s pravilima WTO-a;

3.  traži od Komisije da prouči mogućnost osporavanja odluka SAD-a pred WTO-ovim tijelom za rješavanje sporova;

4.  poziva Komisiju da poduzme sve moguće diplomatske mjere za zaštitu poljoprivrednih subvencija Europske unije koje ne narušavaju tržišno natjecanje;

5.  podržava zalaganje Europske unije da se slične istrage pokrenu o izvozu poljoprivrednih proizvoda SAD-a u EU, uz usmjeravanje pozornosti na one poljoprivredno-prehrambene proizvode koji primaju državne subvencije SAD-a kojima se narušava trgovina, a koji se u znatnim količinama uvoze u EU, poput etanola, badema, durum pšenice i kukuruza;

6.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog potencijalnih negativnih posljedica kompenzacijskog postupka na cijeli europski poljoprivredni model;

7.  oštro kritizira te i druge restriktivne trgovinske mjere koje je vlada SAD-a nedavno donijela protiv uvoza iz EU-a jer one očito predstavljaju novu, u većoj mjeri protekcionističku politiku koja nije u skladu s pravilima WTO-a; smatra da će to dovesti do veće opće nestabilnosti u svjetskoj trgovini i da postoji rizik da ozbiljno našteti trgovinskim odnosima s Europskom unijom;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj komisiji i vlastima Sjedinjenih Američkih Država.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 608.

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2018.Pravna napomena