Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0148/2018

Předložené texty :

B8-0148/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0091

NÁVRH USNESENÍ
PDF 258kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0007/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o opatření Spojených států amerických ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP))  
B8-0148/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí Ministerstva obchodu USA, jímž se zavádí clo na španělské olivy na základě tvrzení, že tento produkt se do USA dováží pod tržní cenou, což je způsobeno dotacemi, které producenti oliv dostávají v EU,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi s názvem Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (O-000006/2018 – B8–0007/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení variabilního procentuálního cla na olivové produkty ze španělských podniků vychází z úvahy, že tomuto odvětví se dostává finanční podpory v rámci společné zemědělské politiky (SZP), což by mohlo představovat nekalou hospodářskou soutěž vůči výrobcům z USA;

B.  vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nespravedlivě a svévolně zpochybňuje veškeré programy EU na podporu zemědělství a že by se mohlo potenciálně dotknout všech příjemců finančních prostředků v rámci SZP;

C.  vzhledem k tomu, že Komise při několika příležitostech potvrdila, že podpůrná opatření, na něž se zaměřuje vyšetřování vyrovnávacího cla (režim základních plateb, propagační opatření, podpora mladých zemědělců), nenarušují cenové hladiny na konkrétních zemědělských trzích ani v mezinárodním obchodu;

D.  vzhledem k tomu, že vyšetřovaná opatření SZP nejsou zaměřena na konkrétní výrobky, a nejsou proto napadnutelná podle čl. 2 Dohody Světové obchodní organizace (WTO) o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

E.  vzhledem k tomu, že SZP byla přetvořena prostřednictvím několika reforem s cílem přizpůsobit většinu podpůrných opatření požadavkům WTO na zelenou kategorii podpor („green box“);

F.  vzhledem k tomu, že hospodářský dopad na španělské producenty oliv se v tomto odvětví odhaduje na 350 až 700 milionů EUR v průběhu příštích pěti až deseti let za předpokladu, že by tyto celní tarify zůstaly trvalé;

G.  vzhledem k tomu, že USA rovněž v zemědělství významně využívají dotace v rámci zelené kategorie;

H.  vzhledem k tomu, že je s ohlášenými opatřeními spojeno riziko spuštění spirály ochranných šetření dotací na zemědělské produkty v rámci zelené kategorie ze strany USA a dalších zemí; vzhledem k tomu, že toto by vážně poškodilo výrobce v EU a USA; vzhledem k tomu, že takové vyhrocení situace vystavuje dlouhodobé a pečlivě sjednané dohody WTO nebezpečí;

1.  vyzývá orgány USA, aby zrušily své předběžné rozhodnutí a obnovily oboustranně konstruktivní přístup v tomto odvětví ke vzájemnému prospěchu občanů a podniků na obou kontinentech;

2.  vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné kroky na bilaterální úrovni i na úrovni WTO v zájmu obrany systému podpory SZP, jenž byl schválen v rámci řízení WTO pro zelenou kategorii podpor;

3.  vyzývá Komisi, aby i nadále poskytovala pomoc španělskému zemědělskému odvětví a španělské vládě s cílem zaručit, aby byla v průběhu uvedených šetření pravidla WTO plně respektována orgány USA;

4.  vyzývá Komisi, aby spojila své síly se španělskými orgány a pokračovala ve výměně všech relevantních informací s orgány USA s cílem předejít uvalení jakýchkoli neopodstatněných či protekcionistických opatření;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Evropské radě a orgánům Spojených států amerických.

 

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění