Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0148/2018

Esitatud tekstid :

B8-0148/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0091

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 248kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

suuliselt vastatava küsimuse B8-0007/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP))  
B8-0148/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi esialgset otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kuna jõuti järeldusele, et liidu poolt oliivitootjatele makstavate toetuste tõttu imporditakse oliivitooteid USAsse turuhinnast odavamalt,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust „USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et otsus määrata Hispaania ettevõtete eksporditavatele oliivitoodetele mitmesuguse eri määraga tollitariife põhineb arvamusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames saab, võivad tähendada USA tootjatele ebaausat konkurentsi;

B.  arvestades, et see otsus seab ebaõiglaselt ja meelevaldselt kahtluse alla kõik ELi põllumajanduse abiprogrammid ning võib mõjutada kõiki ühise põllumajanduspoliitika raames toetuse saajaid;

C.  arvestades, et komisjon on mitmel puhul kinnitanud, et subsiidiumivastase uurimise raames käsitletavad toetusmeetmed (nt põhitoetuskava, noorte põllumajandustootjate toetus) ei moonuta hinnataset konkreetsetel põllumajandusturgudel või rahvusvahelises kaubanduses;

D.  arvestades, et uurimise keskmesse sattunud ÜPP meetmed ei ole tootespetsiifilised ja seega ka WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 2 kohaselt tasakaalustatavad;

E.  arvestades, et ÜPPd on mitme reformi käigus ümber kujundatud, et muuta enamik toetusmeetmetest WTO rohelise kategooria nõuetele vastavaks, ning praegu on tagatud WTO lepingute täielik täitmine;

F.  arvestades, et kui need tollitariifid lõplikult kinnitatakse, tekitatakse Hispaania oliivitootjatele järgmise viie kuni kümne aasta jooksul sektori hinnangul majanduslikku kahju vahemikus 350–700 miljonit eurot;

G.  arvestades, et ka USA kasutab põllumajanduses palju rohelise kategooria toetusi;

H.  arvestades, et selliste meetmetega tekib oht, et USA ja teised riigid hakkavad põllumajandustoodetele antavate rohelise kategooria toetuste suhtes järjest protektsionistlikke uurimisi korraldama; arvestades, et see kahjustaks kõige rohkem ELi ja USA tootjaid; arvestades, et olukorra selline eskaleerumine seab ohtu ammu kehtestatud ja põhjalikult läbi räägitud WTO lepingud;

1.  palub, et USA võimud tühistaksid oma esialgse otsuse ning taastaksid selles valdkonnas mõlema maailmajao kodanike ja ettevõtjate ühistes huvides konstruktiivse õhkkonna;

2.  palub komisjonil võtta nii kahepoolsel tasandil kui ka WTOs kõik vajalikud meetmed ÜPP toetussüsteemi kaitsmiseks, pidades silmas, et see on WTO nn rohelises kastis heaks kiidetud;

3.  palub, et komisjon toetaks jätkuvalt Hispaania põllumajandussektorit ja valitsust, et tagada, et USA ametiasutused järgivad uurimise käigus täielikult WTO eeskirju;

4.  palub, et komisjon ühendaks jõud Hispaania ametiasutustega ning vahetaks USA ametivõimudega täies mahus asjakohast teavet, et vältida mis tahes põhjendamatu või protektsionistliku meetme pealesurumist;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Euroopa Ülemkogule ja Ameerika Ühendriikide ametiasutustele.

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018Õigusalane teave