Postup : 2018/2566(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0148/2018

Predkladané texty :

B8-0148/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0091

NÁVRH UZNESENIA
PDF 258kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0007/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach USA týkajúcich sa podpory poskytovanej poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP))  
B8-0148/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predbežné rozhodnutie ministerstva obchodu USA, ktorým sa zavádza clo na španielske olivy na základe úvahy, že v dôsledku dotácií, ktoré poskytuje EÚ producentom olív, možno produkty z olív dovážať do USA za nižšiu ako trhovú cenu,

–  so zreteľom na otázku Komisii s názvom „Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutie o zavedení ciel rôznej percentuálnej výšky na výrobky z olív, ktoré vyvážajú španielske podniky, vychádza z úvahy, že pomoc poskytovaná tomuto odvetviu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by mohla predstavovať nekalú súťaž voči producentom z USA;

B.  keďže sa týmto rozhodnutím nespravodlivo a svojvoľne spochybňujú všetky programy EÚ na podporu poľnohospodárstva, čo by mohlo mať dosah na všetkých príjemcov platieb v rámci SPP;

C.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach potvrdila, že podporné opatrenia, ktoré sú predmetom antisubvenčných prešetrovaní (režim základnej platieb, propagačné opatrenia, platby pre mladých poľnohospodárov) nenarúšajú úroveň cien na konkrétnych poľnohospodárskych trhoch alebo v medzinárodnom obchode;

D.  keďže opatrenia SPP, ktoré sú predmetom prešetrovania, nie sú zamerané na konkrétne výrobky, a preto nie sú podľa článku 2 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach napadnuteľné;

E.  keďže SPP bola pozmenená niekoľkými reformami s cieľom prispôsobiť väčšinu podporných opatrení požiadavkám WTO týkajúcich sa zeleného koša a v súčasnosti je jej cieľom zabezpečiť úplný súlad s dohodami WTO;

F.  keďže za predpokladu, že tieto sadzby budú trvalé, hospodársky vplyv na španielskych producentov olív má byť podľa odhadov odvetvia v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch vo výške medzi 350 a 700 miliónov EUR;

G.  keďže aj USA v značnej miere využívajú podporu poľnohospodárstva v rámci zeleného koša;

H.  keďže oznámené opatrenia predstavujú riziko spustenia ochranných prešetrovaní podpory poľnohospodárskych výrobkov v rámci zeleného koša zo strany USA a ďalších krajín; keďže to by v konečnom dôsledku poškodilo producentov z EÚ a USA; keďže toto vyhrotenie ohrozuje dlhodobo zavedené a starostlivo prerokované dohody WTO;

1.  vyzýva orgány USA, aby odvolali svoje dočasné rozhodnutie a vrátili sa k vzájomne konštruktívnemu prístupu v tejto oblasti v prospech občanov a podnikov na oboch kontinentoch;

2.  žiada Komisiu, aby na obranu nášho systému podpory SPP, ktorý bol schválený WTO v rámci zeleného koša, podnikla všetky potrebné kroky, tak na dvojstrannej úrovni, ako aj v rámci samotnej WTO;

3.  žiada Komisiu, aby naďalej pomáhala španielskemu poľnohospodárstvu a španielskej vláde s cieľom zabezpečiť, aby orgány USA počas týchto prešetrovaní v plnej miere rešpektovali pravidlá WTO;

4.  žiada Komisiu, aby spolupracovala so španielskymi orgánmi a pokračovala vo vymieňaní si všetkých relevantných informácií s orgánmi USA a zabránila tak uloženiu akéhokoľvek neopodstatneného a protekcionistického opatrenia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Európskej rade a orgánom Spojených štátov.

Posledná úprava: 14. marca 2018Právne oznámenie