Postup : 2018/2642(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0185/2018

Předložené texty :

B8-0185/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.13

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 261kWORD 50k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o pokroku při provádění globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o pokroku při provádění globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na hrubý návrh globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci ze dne 5. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 11. ledna 2018 „Making migration work for all“ (Jak zařídit, aby byla migrace prospěšná pro všechny), které sloužilo jako podklad pro hrubý návrh,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 17. dubna 2018 o pokroku při provádění globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že OSN popisuje migraci jako žádoucí a nezastavitelný jev, aniž by uznala jeho škodlivé a nebezpečné následky;

B.  vzhledem k tomu, že současné migrační toky vytvářejí paralelní kulturní společnosti, které se vyznačují izolací a nerovností a mají dlouhodobé socioekonomické a kulturní následky v hostitelském státě;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN navrhuje zrušit trestnost nelegálního přecházení hranic, čímž porušuje svrchované právo národních států na rozhodování o svém vnitrostátním trestním právu;

D.  vzhledem k tomu, že podle Eurostatu a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky EU přijala v letech 2014 až 2017 3,6 milionu migrantů(1);

E.  vzhledem k tomu, že množství teroristických útoků, násilných činů, napadení, sexuálního obtěžování a znásilnění se od hromadného přílivu nelegálních migrantů několikanásobně zvýšilo;

1.  připomíná Komisi a Radě, že čl. 2 odst. 1 Charty OSN stanovuje svrchovanou rovnost národních států a že by proto mělo být zapojení EU v této oblasti odmítnuto;

2.  připomíná, že migrační politika je klíčovou pravomocí členských států;

3.  zdůrazňuje, že kontroly na státních hranicích jsou základním prvkem svrchovanosti a měly by být nadále ve vlastní odpovědnosti národních států;

4.  připomíná, že hlavní úlohou národních států je chránit a zastupovat své vlastní občany a pomáhat jim;

5.  zdůrazňuje, že je důležité pomáhat důvěryhodným žadatelům o azyl a vracet do zemí původu ty, kteří nesplňují předpoklady pro přiznání postavení uprchlíka;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že azyl je nyní spíše další migrační cestou než nástrojem mezinárodní ochrany, a vyzývá proto členské státy k revizi současné azylové politiky, aby se držely původní myšlenky Ženevské úmluvy z roku 1951;

7.  připomíná Komisi a Radě, že rozhodnout o postavení ekonomických migrantů je výsadou každého svrchovaného státu;

8.  zdůrazňuje, že je nutné do globálního paktu OSN výslovně zahrnout vyjádření, že se jedná o nezávazný postup řízený státem, který nemůže být základem pro vytvoření mezinárodního práva;

9.  vyzývá mezinárodní společenství, aby podniklo účinné kroky k odstranění obchodního modelu převaděčů tím, že nezavede povinné přerozdělování, a aby bojovalo s radikalizací a organizovaným zločinem;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění