FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 174kWORD 46k
27.3.2018
PE618.445v01-00
 
B8-0192/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om Den Europæiske Unions beføjelser med hensyn til social beskyttelse af EU's arbejdstagere


Joëlle Mélin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions beføjelser med hensyn til social beskyttelse af EU's arbejdstagere  
B8‑0192/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 12 i den europæiske søjle for sociale rettigheder,

–  der henviser til, at anden fase af høringen af de europæiske arbejdsmarkedsparter om, hvordan man kan fremme adgangen til social beskyttelse og arbejdsformidlingstjenester for alle arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, blev indledt af Kommissionen den 20. november 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Kommissionen i forbindelse med denne høring behandler problemer, der generelt omhandler social beskyttelse af arbejdstagere i Europa, uden at begrænse sig til arbejdstagernes flytninger mellem forskellige medlemsstater;

1.  mener, at Kommissionen overtager medlemsstaternes opgaver med hensyn til gennemførelsen af medlemsstaternes egne sociale sikringsordninger, når der ikke er tale om flytninger inden for Unionen;

2.  mener, at Kommissionen krænker nærhedsprincippet og overskrider Unionens beføjelser;

3.  opfordrer Kommissionen til at begrænse sine foranstaltninger til at omfatte arbejdstagere, der flytter mellem medlemsstaterne, og undlade at overtage medlemsstaternes enebeføjelser uden hjemmel.

Seneste opdatering: 30. april 2018Juridisk meddelelse