Διαδικασία : 2017/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0195/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0195/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 476kWORD 54k
16.4.2018
PE618.448v01-00
 
B8-0195/2018

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0011/2018 και B8-0012/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP))


Joëlle Mélin εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP))  
B8‑0195/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία – επιτυχίες και προκλήσεις της ανοσοποίησης στην παιδική ηλικία στην Ευρώπη και μελλοντική πορεία, τα οποία ενέκριναν οι υπουργοί Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στις 6 Ιουνίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον εμβολιασμό ως αποτελεσματικό μέσο για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα εμβόλια, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68.6 του ΠΟΥ, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στις 26 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στις 27 Απριλίου 2017 με θέμα «Πληροφοριακά συστήματα για την ανοσοποίηση στην ΕΕ και στον ΕΟΧ»,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το ECDC στις 14 Ιουνίου 2017 με θέμα «Νόσοι που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ανοσοποίηση: βασικές ικανότητες»,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Μάρτιο του 2017 με θέμα «Ανθεκτικές λοιμώξεις: απειλή για το οικονομικό μας μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη(2),

–  έχοντας υπόψη την αυξανόμενη ροή διηπειρωτικών ταξιδιωτών,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή σχετικά με την επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 και O-000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προληπτικός εμβολιασμός για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων όπως ο τέτανος, η πολιομυελίτιδα, η ευλογιά και η φυματίωση έχει μέχρι στιγμής αποφέρει άριστα αποτελέσματα, χωρίς σημαντικές παρενέργειες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς ανησυχίες για την επίτευξη ελάχιστου ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω νοσήματα επανεμφανίζονται σήμερα στην Ευρώπη με ανθεκτική μορφή και ότι είναι άμεση και αποδεδειγμένη η σχέση μεταξύ της επανεμφάνισής τους και των μεγάλων μεταναστευτικών κυμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός επτά ετών υπολογίζονταν 215.000 κρούσματα στην ΕΕ νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης, ήτοι 30.000 κρούσματα ανά έτος ή αλλιώς 0,0055% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αριθμός που για τα επιστημονικά δεδομένα είναι πολύ χαμηλός από πλευράς οφέλους/κόστους(3)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των νόσων αυτών, μερικές από τις οποίες είναι δυνητικά θανατηφόρες και θα μπορούσαν να προληφθούν με τον εμβολιασμό έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί στην Ευρώπη με την εφαρμογή πρακτικών υγιεινής, ιδίως η ιλαρά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να σημειώνονται 2,5 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, οι οποίοι οφείλονται άμεσα όχι στον ανεπαρκή εμβολιασμό, αλλά στην εξάπλωση ορισμένων νόσων αποκλειστικά εξαιτίας κακών συνθηκών υγιεινής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 1 Ιανουαρίου 2018 τα προγράμματα εμβολιασμού στα 28 κράτη μέλη ήταν εξαιρετικά ανομοιόμορφα και ότι σημειώνονται ελλείψεις εμβολίων στην Ευρώπη εδώ και δέκα έτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, δεν έχει σημειωθεί πανδημία στην Ευρώπη ή στον κόσμο που να δικαιολογεί τις κινδυνολογίες που ακούγονται υπέρ του εμβολιασμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές ακριβώς οι συντονισμένες κινδυνολογίες συνιστούν πραγματικά ψευδείς ειδήσεις·

Θ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν έχουν διεξαχθεί πειράματα σχετικά με τα πολυδύναμα εμβόλια πολλαπλών στελεχών, παρά το γεγονός ότι η χρήση των πολυδύναμων εμβολίων αναμένεται επί του παρόντος να επιβληθεί σε διάφορες χώρες της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των εμβολίων και της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΑ μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και όχι απλώς με την ορθή χρήση των εμβολίων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950 προβλέπει ότι: «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.»·

1.  ζητεί να ελέγχονται ιδιαίτερα σχολαστικά οι μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ούτως ώστε να εξακριβώνεται εάν είναι ενδεχομένως φορείς ανθεκτικών μικροβίων·

2.  ζητεί να διεξάγονται οι ίδιοι έλεγχοι στα σύνορα κάθε κράτους μέλους·

3.  καλεί κάθε κράτος μέλος να δρομολογήσει μείζον πείραμα όσον αφορά τα πολυδύναμα εμβόλια προτού διατεθούν στην αγορά και επιβληθούν δια νόμου, καθώς και να συγκρίνουν τη σχέση οφέλους/κόστους των εμβολίων αυτών σε σύγκριση με άλλες προληπτικές τεχνικές·

4.  ζητεί να δημοσιεύονται – με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια – όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προσφορών που δρομολογείται και προωθείται από τα 24 κράτη μέλη σε συνεργασία με εργαστήρια που παράγουν εμβόλια·

5.  ζητεί να εφαρμοστεί κατ’ επέκτασιν στις υποχρεώσεις εμβολιασμού η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής(4)·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν την αρμοδιότητά τους, ούτως ώστε να καταρτίσουν τα χρονοδιαγράμματα εμβολιασμού που θα ακολουθηθούν·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ C 202 της 8.7. 2011, σ. 4.

(2)

ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 71.

(3)

Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (2015), «Vaccine-Preventable Outbreak Maps», 2015.

(4)

ΕΔΑΔ, αριθ. 32647/96, D.R. 94, σ. 91-93.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου