ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 473kWORD 51k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))


Чарлз Танък, Нотис Мариас, Моника Маковей, Валдемар Томашевски, Рафаеле Фито, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид арестуването на 1 март 2018 г. и задържането от страна на турските органи на двама гръцки военнослужещи, които твърдят, че са загубили неволно пътя при лоши метеорологични условия по време на патрулиране по гръцко-турската граница,

–  като взе предвид факта, че незначителни инциденти като този, свързани с преминаване на границата от гръцки и турски военнослужещи, са се случвали вече много пъти на няколко места по протежение на гръцко-турската граница, и че тези случаи обикновено са били бързо приключвани чрез процедури, които не включват политическо равнище,

–  като взе предвид факта, че тази конкретна част от границата, горската площ на Кастаниес по поречието на река Еврос/Meriç, е основен пункт за пресичане на границата от мигранти, бежанци и трафиканти, и че въпросните лейтенант и сержант са правили редовен патрулен обход на границата,

–  като взе предвид усилията на гръцкото правителство да осигури освобождаване и връщане на военнослужещите,

–  като взе предвид член 5, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, който гласи, че „на всеки арестуван трябва незабавно да бъдат съобщени на разбираем за него език основанията за арестуването му и всички обвинения, които му се предявяват“.

–  като взе предвид Женевската конвенция,

–  като взе предвид факта, че Гърция и Турция са членки на НАТО,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че двамата гръцки военнослужещи, носещи униформи и ясно различими като членове на гръцките въоръжени сили, бяха задържани от турските органи на 1 март 2018 г.;

Б.  като има предвид, че двамата военнослужещи са задържани понастоящем при максимални условия на сигурност в турски затвор, където са били за повече от един месец без съдебен процес;

В.  като има предвид, че гръцкият Върховен съд спря екстрадирането на осем турски войници, за които Анкара твърди, че са участвали в опита за преврат в Турция през 2016 г., с мотива, че те не биха имали справедлив процес в своята отечествена страна;

Г.  като има предвид, че на 22 март 2018 г. Европейският съвет изрази своята сериозна загриженост във връзка с продължаващото задържане на граждани на ЕС в Турция, в т.ч. на двамата гръцки военнослужещи, и призовава за бързо и положително разрешаване на тези проблеми в диалог с държавите членки;

Д.  като има предвид, че продължителното задържане на гръцките военнослужещи беше обсъдено на срещата на върха между ЕС и Турция във Варна, България, на 26 март 2018 г., когато председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер призова Анкара да освободи военнослужещите за гръцкия Великден;

Е.  като има предвид, че Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция, отправи критика към ЕС за оказване на натиск върху Анкара относно двамата гръцки военнослужещи и каза: „Не сте предприели нищо срещу тези терористи“, имайки предвид осемте турски войници, избягали в Гърция след опит за преврат през 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че през февруари 2018 г. турски кораб блъсна гръцки съд на бреговата охрана по време на патрулиране на двата кораба във водите край спорния остров Имиа; като има предвид, че на 10 април 2018 г. гръцки войници произведоха предупредителни изстрели към турски хеликоптер, след като наближил гръцкия остров Ро в източната част на Егейско море;

1.  призовава турските органи да освободят двамата гръцки военнослужещи и да ги върнат на Гърция;

2.  призовава Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и всички държави членки на ЕС да покажат солидарност с Гърция, да призоват за незабавно освобождаване на двамата гръцки военнослужещи и да подкрепят всички усилия в тази насока;

3.  призовава Турция да зачита международното право и добросъседските отношения, както и да нормализира отношенията с Гърция;

4.  призовава генералния секретар на НАТО да действа като посредник между Турция и Гърция, като и двете държави са съюзници в НАТО, с оглед улесняване на незабавното освобождаване на двамата гръцки военнослужещи, и по този начин да се укрепят Алиансът и сътрудничеството между ЕС и НАТО в настоящия момент на нарастващо напрежение около Сирия;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президентите, правителствата и парламентите на Турция и Гърция, на Европейската служба за външна дейност, на Комисията, на компетентните органи на държавите членки, както и на генералния секретар на НАТО.

Последно осъвременяване: 17 април 2018 г.Правна информация