NÁVRH USNESENÍ
PDF 260kWORD 49k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP))  
B8-0196/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na zatčení dvou řeckých vojáků dne 1. března 2018, kteří tvrdí, že v nepříznivém počasí nevědomky ztratili orientaci při hlídkování na hranici mezi Řeckem a Tureckem, a na jejich zadržování tureckými orgány,

–  s ohledem na skutečnost, že na několika místech podél řecko-turecké hranice se již mnohokrát vyskytly drobné případy překračování hranic řeckými a tureckými vojáky a že tyto případy byly obvykle rychle vyřešeny postupy mimo politickou úroveň,

–  s ohledem na skutečnost, že tuto konkrétní část hranice v lesní oblasti Kastanies podél řeky Evros/Meriç často využívají migranti, uprchlíci a převaděči pro přechod přes hranici a že poručík a seržant byli na pravidelné obhlídce hranice;

–  s ohledem na úsilí řecké vlády zajistit propuštění a návrat vojáků;

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech, v němž je stanoveno, že: „Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, s důvody svého zatčení a s každým obviněním proti němu.“,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu,

–  s ohledem na skutečnost, že Řecko i Turecko jsou členy NATO,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že turecké orgány zatkly dne 1. března 2018 dva řecké vojáky, kteří měli na sobě uniformy a byli jasně rozpoznatelní jako příslušníci řeckých ozbrojených sil;

B.  vzhledem k tomu, že oba vojáci jsou v současné době již přes měsíc drženi ve vazbě v tureckém vězení s maximální ostrahou, a to bez jakéhokoli soudního řízení;

C.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v Řecku zablokoval vydání osmi tureckých vojáků, o nichž Ankara tvrdí, že byli zapojeni do pokusu o převrat v zemi v roce 2016, s odůvodněním, že by ve své domovské zemi neměli spravedlivý proces;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská rada vyjádřila dne 22. března 2018 vážné znepokojení nad pokračujícím zadržováním občanů EU v Turecku, včetně dvou řeckých vojáků, a požádala o urychlené a pozitivní vyřešení těchto problémů v rámci dialogu s členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že přetrvávající zadržování řeckých vojáků bylo zmíněno dne 26. března 2018 na vrcholné schůzce EU-Turecko ve Varně (Bulharsko), kdy předseda Komise Jean-Claude Juncker vyzval Ankaru, aby vojáky propustila ještě před řeckými Velikonocemi;

F.  vzhledem k tomu, že turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan kritizoval EU za vyvíjení tlaku na Ankaru kvůli dvěma řeckým vojákům a s odkazem na osm tureckých vojáků, kteří uprchli do Řecka po pokusu o převrat v roce 2016, uvedl: „S těmito teroristy jste neudělali nic“;

G.  vzhledem k tomu, že v únoru 2018 narazilo turecké plavidlo do lodě řecké pobřežní stráže, jak obě hlídkovaly ve vodách u sporného ostrova Imia; vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2018 vypálili řečtí vojáci varovné výstřely na turecký vrtulník poté, co se přiblížil k řeckému ostrovu Ro ve východním Egejském moři;

1.  vyzývá turecké orgány, aby oba řecké vojáky propustily a umožnily jim návrat do Řecka;

2.  vyzývá Radu, Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost a všechny členské státy EU, aby projevily solidaritu s Řeckem, požadovaly okamžité propuštění obou řeckých vojáků a podpořily veškeré úsilí v tomto ohledu;

3.  vyzývá Turecko, aby respektovalo mezinárodní právo a dobré sousedské vztahy a normalizovalo vztahy s Řeckem;

4.  vyzývá generálního tajemníka NATO, aby jednal jako prostředník mezi Tureckem a Řeckem, jež jsou členy NATO, s cílem dosáhnout okamžitého propuštění obou řeckých vojáků, a posílit tím spojenectví a spolupráci EU a NATO v nynější době rostoucího napětí v Sýrii;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal prezidentům, vládám a parlamentům Turecka a Řecka, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi, příslušným orgánům členských států a generálnímu tajemníkovi NATO.

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018Právní upozornění