ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 51k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύλληψη, την 1η Μαρτίου 2018, και την κράτηση από τις τουρκικές αρχές δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι χωρίς να το συνειδητοποιήσουν έχασαν τον δρόμο τους μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες, ενώ εκτελούσαν περιπολία στην ελληνοτουρκική μεθόριο,

–  έχοντας υπόψη ότι ήσσονος σημασίας συμβάντα διέλευσης των συνόρων που αφορούσαν τόσο Έλληνες όσο και Τούρκους στρατιώτες έχουν ήδη συμβεί πολλές φορές σε διάφορα σημεία κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, και ότι οι υποθέσεις αυτές συνήθως διευθετούνταν ταχέως μέσω διαδικασιών που δεν περιλάμβαναν το πολιτικό επίπεδο,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων, στη δασική περιοχή των Καστανιών κατά μήκος του ποταμού Έβρου/Meriç, αποτελεί μείζον σημείο διέλευσης μεταναστών, προσφύγων και διακινητών, και ότι οι εν λόγω υπολοχαγός και λοχίας εκτελούσαν τακτική περιπολία στα σύνορα,

–  έχοντας υπόψη τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και επιστροφή των στρατιωτικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι «Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες μέλη του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, που έφεραν στολές και ήταν σαφώς αναγνωρίσιμοι ως μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές την 1η Μαρτίου 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο στρατιωτικοί κρατούνται αυτή τη στιγμή σε τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπου βρίσκονται για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να διεξάγεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε την έκδοση οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, για τους οποίους η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, υποστηρίζοντας ότι δεν θα είχαν έχουν δίκαιη δίκη στη χώρα καταγωγής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαΐου 2018 εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση πολιτών της ΕΕ στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, και ζήτησε την ταχεία και θετική επίλυση των ζητημάτων αυτών στο πλαίσιο διαλόγου με τα κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών ετέθη στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στη Βάρνα της Βουλγαρίας, στις 26 Μαρτίου 2018, όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker κάλεσε την Άγκυρα να απελευθερώσει τους στρατιωτικούς εγκαίρως για το Ορθόδοξο Πάσχα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Recep Tayyip Erdoğan, πρόεδρος της Τουρκίας, επέκρινε την ΕΕ για την πίεση που άσκησε στην Άγκυρα σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και δήλωσε: «Δεν κάνατε τίποτα γι’ αυτούς τους τρομοκράτες», αναφερόμενος στους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2018, ένα τουρκικό σκάφος διεμβόλισε σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής ενώ και τα δύο εκτελούσαν περιπολία στα ανοικτά των αμφισβητούμενων νήσων Ίμια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Απριλίου 2018 έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς σε τουρκικό ελικόπτερο όταν αυτό προσέγγισε την ελληνική νήσο Ρω στο ανατολικό Αιγαίο·

1.  καλεί τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα·

2.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και να υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση·

3.  καλεί την Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα·

4.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, που είναι αμφότερες μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να διευκολύνει την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και, έτσι, να ενισχύσει τη συμμαχία και τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή που αυξάνονται οι πιέσεις σχετικά με τη Συρία·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Τουρκίας και της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου