REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 471kWORD 49k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšanu divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (2018/2670(RSP))  
B8-0196/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, ka 2018. gada 1. martā Turcijas iestādes aizturēja un apcietināja divus Grieķijas karavīrus, kuri apgalvo, ka neapzināti apmaldījās, sliktajos laika apstākļos patrulējot uz Grieķijas un Turcijas robežas,

–  ņemot vērā to, ka vairākos Grieķijas un Turcijas robežpunktos jau vairākkārt ir notikuši nelieli robežpārkāpšanas incidenti, kuros bija iesaistīti kā Grieķijas, tā Turcijas karavīri, un to, ka šos gadījumus parasti ātri atrisināja, izmantojot ar politiku nesaistītas procedūras,

–  ņemot vērā to, ka konkrētā robežas daļa, kas atrodas Kastanijas reģiona mežu zonā pie Evras/Maricas upes, ir migrantu, bēgļu un nelegālas tirdzniecības veicēju bieži izmantots robežšķērsošanas punkts un ka attiecīgais leitnants un seržants uz robežas atradās parastā patruļā,

–  ņemot vērā Grieķijas valdības centienus nodrošināt kareivju atbrīvošanu un atgriešanos,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta 2. punktu, kurā norādīts, ka “[i]kviena arestēta persona nekavējoties jāinformē viņai saprotamā valodā par aizturēšanas iemesliem un par jebkuru viņai izvirzīto apsūdzību”,

–  ņemot vērā Ženēvas konvenciju,

–  ņemot vērā to, ka gan Grieķija, gan Turcija ir NATO locekles,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Turcijas iestādes 2018. gada 1. martā arestēja divus Grieķijas karavīrus, kuri bija formas tērpos un bija skaidri redzams, ka viņi ir Grieķijas bruņotajos spēkos;

B.  tā kā abi karavīri pašlaik atrodas maksimālas drošības ieslodzījumā Turcijas cietumā, kurā viņi ir pavadījuši ilgāk nekā mēnesi bez jebkāda tiesas procesa;

C.  tā kā Grieķijas Augstākā tiesa nobloķēja astoņu Turcijas karavīru izdošanu, kuri, kā apgalvo Ankara, bija iesaistīti valsts apvērsuma mēģinājumā 2016. gadā, un argumentēja savu lēmumu ar to, ka tiem viņu valstī netiktu nodrošināta taisnīga tiesa;

D.  tā kā Eiropadome 2018. gada 22. martā pauda dziļas bažas par to, ka Turcijā apcietinājumā joprojām atrodas ES pilsoņi, tostarp abi Grieķijas karavīri, un aicināja šos jautājumus ātri un pozitīvi atrisināt dialogā ar dalībvalstīm;

E.  tā kā Grieķijas karavīru ilgstošā atrašanās apcietinājumā tika izskatīta Varnā, Bulgārijā, 2018. gada 26. martā notikušajā ES un Turcijas samitā, kurā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers aicināja Ankaru atbrīvot karavīrus līdz Lieldienu laikam Grieķijā;

F.  tā kā Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans kritizēja ES par spiediena izdarīšanu uz Ankaru abu Grieķijas karavīru jautājumā un par astoņiem Turcijas karavīriem, kuri pēc 2016. gada apvērsuma mēģinājuma bēgļu gaitās devās uz Grieķiju, sacīja: “Jūs neko nedarījāt saistībā ar tiem teroristiem”;

G.  tā kā 2018. gada februārī Turcijas kuģis ietriecās Grieķijas krasta apsardzes kuģī, kad abi kuģi patrulēja ūdeņos pie Imiju salām, par kurām pastāv domstarpības; tā kā 2018. gada 10. aprīlī Grieķijas karavīri raidīja brīdinājuma šāvienus uz Turcijas helikopteru, kas tuvojās Grieķijai piederošajai Ro salai Egejas jūras dienvidos,

1.  aicina Turcijas iestādes atbrīvot abus Grieķijas karavīrus un nodrošināt viņu atgriešanos Grieķijā;

2.  aicina Padomi, Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un visas ES dalībvalstis izrādīt solidaritāti ar Grieķiju, prasīt nekavējoties atbrīvot abus Grieķijas karavīrus un atbalstīt visus centienus šajā sakarībā;

3.  aicina Turciju ievērot starptautiskās tiesības un labas kaimiņattiecības, kā arī normalizēt attiecības ar Grieķiju;

4.  aicina NATO ģenerālsekretāru uzņemties vidutāja lomu starp Turciju un Grieķiju, kuras ir NATO sabiedrotās, lai atvieglotu abu Grieķijas karavīru nekavējošu atbrīvošanu un tādējādi stiprinātu aliansi un ES un NATO sadarbību laikā, kad pieaug ar Sīriju saistītais saspīlējums;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Turcijas un Grieķijas prezidentiem, valdībām un parlamentiem, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijai, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un NATO ģenerālsekretāram.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlisJuridisks paziņojums