NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 43k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržaných v Turecku (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržaných v Turecku (2018/2670(RSP))  
B8-0196/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zatknutie dvoch gréckych vojakov 1. marca 2018, ktorí tvrdia, že sa pri hliadkovaní na grécko-tureckej hranici nevedomky stratili v zlom počasí, a ich zadržiavanie tureckými úradmi,

–  so zreteľom na to, že na viacerých miestach pozdĺž grécko-tureckej hranice sa už mnohokrát vyskytli drobné incidenty týkajúce sa prekročenia hraníc gréckymi, ako aj tureckými vojakmi, a že tieto prípady sa zvyčajne podarilo rýchlo vyriešiť postupmi mimo politickej úrovne,

–  so zreteľom na to, že cez túto konkrétnu časť hranice v zalesnenej oblasti Kastanies pozdĺž rieky Evros/Meriç často prechádzajú migranti, utečenci a obchodníci s ľuďmi a že poručík so seržantom vykonávali na hranici pravidelnú hliadku,

–  so zreteľom na úsilie gréckej vlády zabezpečiť prepustenie a návrat vojakov,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom sa uvádza, že: „každý, kto je zatknutý, musí byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, oboznámený s dôvodmi svojho zatknutia a s každým obvinením proti nemu“,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor,

–  so zreteľom na to, že aj Grécko aj Turecko sú členskými štátmi NATO,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dvoch gréckych vojakov v uniformách, jasne rozpoznateľných ako členov gréckych ozbrojených síl, zatkli 1. marca 2018 turecké orgány;

B.  keďže obaja vojaci sú v súčasnosti už viac než mesiac bez akéhokoľvek súdneho procesu zadržiavaní v tureckom väzení s maximálnou úrovňou bezpečnosti;

C.  keďže grécky najvyšší súd nepovolil vydať osem tureckých vojakov, o ktorých Ankara tvrdí, že boli zapojení do pokusu o prevrat v roku 2016, a odôvodňuje to tým, že by vo svojej domovskej krajine nemali zaručený spravodlivý proces;

D.  keďže Európska rada vyjadrila 22. marca 2018 hlboké znepokojenie nad tým, že v Turecku sú stále zadržiavaní občania EÚ vrátane dvoch gréckych vojakov, a vyzvala na rýchle a pozitívne vyriešenie týchto otázok v spolupráci s členskými štátmi;

E.  keďže otázka pretrvávajúceho zadržiavania gréckych vojakov bola vznesená na samite EÚ a Turecka vo Varne v Bulharsku, ktorý sa konal 26. marca 2018, na ktorom predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyzval Ankaru, aby vojakov do gréckych veľkonočných sviatkov prepustila;

F.  keďže prezident Turecka Recep Tayyip Erdoğan kritizoval EÚ za vyvíjanie nátlaku na Ankaru v otázke dvoch gréckych vojakov a v súvislosti s ôsmimi tureckými vojakmi, ktorí utiekli do Grécka po pokuse o štátny prevrat v roku 2016, vyhlásil, že: „s tými teroristami ste neurobili nič“;

G.  keďže vo februári 2018 turecké plavidlo narazilo do lode gréckej pobrežnej stráže počas toho, ako obe hliadkovali vo vodách pri spornom ostrove Imia; keďže 10. apríla 2018 vystrelili grécki vojaci varovné výstrely na turecký vrtuľník po tom, ako sa priblížil ku gréckemu ostrovu Ro vo východnom Egejskom mori;

1.  vyzýva turecké orgány, aby prepustili dvoch gréckych vojakov a umožnili ich návrat do Grécka;

2.  vyzýva Radu, Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby prejavili solidaritu s Gréckom, žiadali okamžité prepustenie dvoch gréckych vojakov a podporili každé úsilie v tomto smere;

3.  vyzýva Turecko, aby rešpektovalo medzinárodné právo a dobré susedské vzťahy a o normalizovalo svoje vzťahy s Gréckom;

4.  vyzýva generálneho tajomníka NATO, aby prevzal úlohu mediátora medzi Tureckom a Gréckom, ktoré sú členskými štátmi NATO, a sprostredkoval okamžité prepustenie dvoch gréckych vojakov, a tým posilnil NATO, ako aj spoluprácu medzi EÚ a NATO v čase narastajúceho napätia v otázke Sýrie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentom, vládam a parlamentom Turecka a Grécka, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii, príslušným orgánom členských štátov a generálnemu tajomníkovi NATO.

Posledná úprava: 18. apríla 2018Právne oznámenie