FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 253kWORD 50k
16.4.2018
PE618.449v01-00
 
B8-0196/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))


Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om kränkning av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (2018/2670(RSP))  
B8‑0196/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de turkiska myndigheternas gripande den 1 mars 2018 och kvarhållande av två grekiska soldater, som påstår att de omedvetet gått vilse under dåliga väderförhållanden när de patrullerade längs gränsen mellan Grekland och Turkiet,

–  med beaktande av att det redan har inträffat många mindre incidenter vid flera olika platser längs gränsen mellan Grekland och Turkiet, då både grekiska och turkiska soldater har överskridit gränsen, och att dessa fall vanligtvis har lösts snabbt och genom förfaranden som inte inbegriper åtgärder på politisk nivå,

–  med beaktande av att den del av gränsen som det rör sig om, dvs. i skogsområdet vid Kastanies längs floden Evros/Meriç, ofta används som gränsövergång av migranter, flyktingar och människosmugglare, och med beaktande av att löjtnanten och sergeanten i fråga var ute på ett vanligt gränspatrulluppdrag,

–  med beaktande av den grekiska regeringens ansträngningar för att få soldaterna frisläppta och hemskickade,

–  med beaktande av artikel 5.2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna där följande fastställs: ”Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom”,

–  med beaktande av Genèvekonventionen,

–  med beaktande av att både Grekland och Turkiet är Natomedlemmar,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Två grekiska soldater, i uniform och tydligt tillhörande den grekiska försvarsmakten, greps av de turkiska myndigheterna den 1 mars 2018.

B.  De två soldaterna hålls för närvarande fängslade under stränga säkerhetsförhållanden i ett turkiskt fängelse, där de nu har suttit i mer än en månad utan att något rättsligt förfarande har inletts.

C.  Den grekiska högsta domstolen har blockerat utlämningen av åtta turkiska soldater, som enligt den turkiska regeringen var inblandade i landets kuppförsök 2016, och hävdat att de inte skulle få en rättvis rättegång i hemlandet.

D.  Europeiska rådet uttryckte den 22 mars 2018 sin djupa oro över det fortsatta kvarhållandet av EU-medborgare i Turkiet, däribland dessa två grekiska soldater, och efterlyste en snabb och positiv lösning på dessa frågor i dialog med medlemsstaterna.

E.  Det långvariga fängslandet av de grekiska soldaterna diskuterades vid ett toppmöte mellan EU och Turkiet i Varna (Bulgarien) den 26 mars 2018, då kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uppmanade den turkiska regeringen att frige soldaterna före den grekiska påsken.

F.  Turkiets president, Recep Tayyip Erdoğan, har kritiserat EU för att sätta press på den turkiska regeringen i fråga om de två grekiska soldaterna, och sagt ”Ni gjorde ingenting åt dessa terrorister”, med hänvisning till de åtta turkiska soldater som flydde till Grekland efter ett kuppförsök 2016.

G.  I februari 2018 rammade ett turkiskt fartyg ett fartyg från den grekiska kustbevakningen när båda fartygen patrullerade vattnen utanför den omtvistade ön Imia. Den 10 april 2018 avfyrade grekiska soldater varningsskott mot en turkisk helikopter när den hade närmat sig den grekiska ön Ro i östra Egeiska havet.

1.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att släppa de två grekiska soldaterna och låta dem återvända till Grekland.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och samtliga EU-medlemsstater att visa solidaritet med Grekland, begära ett omedelbart frigivande av de två grekiska soldaterna och stödja alla ansträngningar i detta avseende.

3.  Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera internationell rätt och goda grannförbindelser, och att normalisera förbindelserna med Grekland.

4.  Europaparlamentet uppmanar Natos generalsekreterare att agera som medlare mellan Turkiet och Grekland, som båda är Natomedlemmar, i syfte att främja ett omedelbart frigivande av de två grekiska soldaterna och därmed stärka alliansen och samarbetet mellan EU och Nato i denna tid av ökade spänningar i fråga om Syrien.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Turkiets och Greklands presidenter, regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Natos generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 18 april 2018Rättsligt meddelande