FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til verdens kristne


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til verdens kristne  
B8‑0216/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der ifølge det globale indeks over forfølgelse af kristne, som hvert år udarbejdes af NGO'en Open Doors, på verdensplan er over 215 millioner kristne, der dagligt udsættes for vold og overgreb på grund af deres tro;

B.  der henviser til, at der fra den 1. november 2016 til den 31. oktober 2017 på verdensplan var over 3 000 kristne, der blev slået ihjel som ofre for intolerance, navnlig i Asien og Afrika;

C.  der henviser til, at beskyttelse af religions- og trosfriheden er en af EU's prioriteter, og at Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik flere gange har bekræftet EU's engagement i denne henseende;

1.  opfordrer Kommissionen til at øge sit engagement i bekæmpelsen af den stigende forekomst af vold og overgreb mod kristne i EU og resten af verden;

2.  opfordrer indtrængende til at gribe ind over for regimer, der er fjendtlige over for kristendommen, for at sætte en stopper for drabene og for tvangsfordrivelsen af tusinder af kristne;

3.  opfordrer til at fremme respekten for den kristne tro gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner.

Seneste opdatering: 4. maj 2018Juridisk meddelelse