NÁVRH USNESENÍ
PDF 262kWORD 47k
23.4.2018
PE621.595v01-00
 
B8-0221/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti nedovolenému obchodu s tabákovými výrobky úpravou článků 15 a 16 směrnice  2014/40/EU („směrnice o tabákových výrobcích“) v souladu s protokolem Světové zdravotnické organizace o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky


Younous Omarjee

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti nedovolenému obchodu s tabákovými výrobky úpravou článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU („směrnice o tabákových výrobcích“) v souladu s protokolem Světové zdravotnické organizace o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky  
B8-0221/2018

Evropský parlament,

-s ohledem na čl. 216 odst. 2, článek 168 a článek 169 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 

-s ohledem na článek 8 protokolu Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku,

 

-s ohledem na články 7 a 16 směrnice 2014/40/EU,

 

-  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

 

A.  vzhledem k tomu, že s cílem zamezit nedovolenému obchodu s tabákem přijala Světová zdravotnické organizace protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, který zejména zavádí systém sledovatelnosti tabákových výrobků, jenž má být na tabákovém průmyslu zcela nezávislý;

 

B.  vzhledem k tomu, že články 15 a 16 směrnice 2014/40/EU, jakož i prováděcí pravidla přijatá na jejich základě stanoví povinnost tabákového průmyslu zavést a provozovat systém pro sledování a vyhledávání a bezpečnostní prvky;

 

1.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně navrhla změnu směrnice 2014/40/EU, a zejména jejích článků 15 a 16 tak, aby zajistila jejich soulad s článkem 8 uvedeného protokolu.

 

Poslední aktualizace: 14. května 2018Právní upozornění