FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod ansøgninger fra studerende, der kommer fra risikolande, i vores følsomme europæiske universitetsuddannelser


Dominique Martin

forslag til beslutning om forbud mod ansøgninger fra studerende, der kommer fra risikolande, i vores følsomme europæiske universitetsuddannelser  
B8‑0236/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der er påvist en risiko for såkaldte kemiske, radiologiske, bakteologiske og nukleare terrorangreb i Europa;

B.  der henviser til graden af teknisk karakter, som sådanne angreb kræver;

C.  der henviser til, at på det seneste, navnlig under Saddam Hussein, blev det konstateret, at mange irakiske studerende studerede nukleare materialer i Det Forenede Kongerige;

1.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at skabe en europæisk liste over følsomme akademiske uddannelser (inden for det nukleare område, kemisk og bakteriologisk behandling osv.);

2.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en statistisk undersøgelse af antallet af udenlandske studerende, som er indskrevet på disse følsomme europæiske universitetsuddannelser;

3.  opfordrer Kommissionen til at henstille til medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger, navnlig hvad angår risikolande, for at beskytte vores viden og begrænse de kemiske, radiologiske, bakteriologiske og nukleare risici;

 

Seneste opdatering: 7. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik