Процедура : 2018/2071(INS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0237/2018

Внесени текстове :

B8-0237/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0234

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 457kWORD 44k
24.5.2018
PE621.620v01-00
 
B8-0237/2018

относно назначаването на Антонио Мура за член на комитета по подбора, създаден съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2032(INS))


Клод Морайс от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 


Решение на Европейския парламент относно назначаването на Антонио Мура за член на комитета по подбора, създаден съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2032(INS))  
B8‑0237/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура(1),

–  като взе предвид предложението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (B8-0000/2018),

–  като взе предвид своя правилник,

A.  като има предвид, че Антонио Мура отговаря на условията, посочени в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета;

1.  предлага Антонио Мура да бъде назначен за член на комитета по подбора;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

 

(1)

OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 28 май 2018 г.Правна информация