Menettely : 2018/2071(INS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0237/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0237/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0234

PÄÄTÖSEHDOTUS
PDF 147kWORD 44k
24.5.2018
PE621.620v01-00
 
B8-0237/2018

Antonio Muran nimittämisestä tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun valintalautakuntaan (2018/2032(INS))


Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

 


Euroopan parlamentin päätös Antonio Muran nimittämisestä tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun valintalautakuntaan (2018/2032(INS))  
B8‑0237/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdan(1),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen (B8-0000/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

A.  katsoo Antonio Muran täyttävän neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa asetetut ehdot;

1.  ehdottaa, että Antonio Mura nimitetään valintalautakunnan jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 28. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus