Postupak : 2018/2714(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0240/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0240/2018

Rasprave :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 252kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP))  
B8-0240/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da građani država članica očekuju da proračun bude prilagođen budućnosti;

B.  budući da se proračun EU-a može smatrati uspješnim samo ako se njime ostvaruju opipljivi rezultati na terenu;

C.  budući da je za postojano partnerstvo te bolju suradnju i povjerenje među državama članicama ključan održiv, uravnotežen i transparentan proračun EU-a utemeljen na učinkovitoj proračunskoj politici koja se zasniva na uspješnosti i kojom se poštuje načelo supsidijarnosti;

D.  budući da bi uspješnost, isplativost i rezultate ostvarene financijskim sredstvima EU-a uvijek trebalo nadzirati posredstvom sustava proračunske kontrole u svrhu provjeravanja održivih i dugoročnih učinaka potrošnje EU-a;

E.  budući da mnoga politička područja EU-a treba preurediti kako bi se mogla nositi s izazovima 21. stoljeća;

F.  budući da birokratska kašnjenja i loše upravljanje onemogućuju ostvarivanje punoga potencijala proračuna EU-a te budući da su bolji propisi kojima se jamči pošteno tržišno natjecanje ključni za nastojanja oko jačanja gospodarstava na održiv način;

1.  žali zbog nedostatka jasnoće i usporedivosti brojčanih podataka koje je Komisija iznijela u okviru svojih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO);

2.  napominje da je radni dokument službi Komisije priložen komunikaciji Komisije naslovljen „Analiza rashoda”; žali zbog toga što njime nisu obuhvaćeni rezultati opsežne analize rashoda koju su provele službe Komisije i na kojoj se temelji radni dokument službi Komisije; žali zbog toga što je ta opsežna analiza rashoda kojom se sustavno ocjenjuju sva politička područja proračuna EU-a provedena samo u glavnim upravama Komisije i što u njoj nisu sudjelovali drugi dionici; smatra da će sve pojedinačne politike, programi i instrumenti biti vjerodostojni i legitimni za građane EU-a samo ako se temelje na objektivnoj potrebi;

3.  pozdravlja veću usmjerenost na europsku dodanu vrijednost kao vodeće načelo; smatra da se politički prioriteti Unije moraju zasnivati na jasnoj i lako razumljivoj definiciji „europske dodane vrijednosti”, pri čemu je jedno od njezinih glavnih obilježja namjera da se djelovanjem koje se provodi na razini EU-a postignu bolji rezultati nego da se isto djelovanje provodi na nacionalnoj razini;

4.  ponovno ističe da je potrebno povećati usredotočenost na uspješnost u svim programima postavljanjem jasnijih ciljeva i usmjeravanjem na manji broj kvalitetnijih pokazatelja uspješnosti; ističe važnost „kulture uspješnosti” u glavnim upravama Komisije; pozdravlja prijedlog Komisije da pravila postanu dosljednija i da se drastično smanji administrativno opterećenje za korisnike i upravljačka tijela kako bi se olakšalo sudjelovanje u programima EU-a i ubrzala provedba;

5.  pozdravlja pozornost posvećenu izazovima kao što su migracijski tokovi velikih razmjera i sigurnosne prijetnje u predloženom VFO-u 2021. – 2027.; vjeruje u poticanje dublje suradnje između EU-a, njegovih država članica i međunarodnih organizacija, uključujući UN, NATO i Commonwealth, radi rješavanja zajedničkih izazova u svjetskoj vanjskoj politici, sigurnosnih i humanitarnih izazova uzimajući u obzir nacionalnu nadležnost u tim područjima;

6.  uviđa da je uvedena Europska funkcija stabilizacije ulaganja kao mehanizam za apsorpciju šokova; protivi se prerevnom entuzijazmu za stvaranje novih institucija dok se stroga pravila koja su na snazi radi rješavanja ekonomskih i monetarnih problema uporno ignoriraju ili čak besramno krše; vjeruje da se povećanje ulaganja ne bi trebalo smatrati alternativnim rješenjem za nužne strukturne reforme;

7.  napominje da, iako se u prijedlogu VFO-a 2021. – 2027. koji je Komisija pripremila naznačuju neke od općih odluka za budućnost i najavljuje preuređenje u mnogim političkim područjima, utjecaj novih političkih odluka postat će jasan tek kada se uvede popratno sektorsko zakonodavstvo; stoga sa zanimanjem očekuje objavljivanje pravnih osnova za programe potrošnje u sljedećim tjednima kako bi se mogle ocijeniti ukupne odlike predloženoga VFO-a 2021. – 2027.;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

Posljednje ažuriranje: 28. svibnja 2018.Pravna napomena