Procedură : 2018/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0248/2018

Texte depuse :

B8-0248/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0238

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 395kWORD 46k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.632v01-00
 
B8-0248/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))


Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8‑0248/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cele din 18 decembrie 2008(1), 26 noiembrie 2009(2) și 16 februarie 2017(3) referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua - cazul Francisca Ramírez,

–  având în vedere declarația din 27 iunie 2016 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, referitoare la instituirea unui dialog național în Nicaragua, la 15 mai 2018,

–  având în vedere comunicatul de presă din 22 aprilie 2018 al Secretariatului General al Organizației Statelor Americane, care condamnă violența din Nicaragua,

–  având în vedere declarația din 23 aprilie 2018 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU privind evoluțiile recente din Nicaragua,

–  având în vedere declarația comună a organizațiilor societății civile cu privire la reprimarea violentă a demonstrațiilor în Nicaragua,

–  având în vedere rapoartele Centrului pentru drepturile omului din Nicaragua (CENIDH) din 4 și 17 mai 2018,

–  având în vedere comunicatele Conferinței Episcopale din Nicaragua, în special cea mai recentă, din 23 mai 2018,

–  având în vedere observațiile preliminare din 21 mai 2018 ale Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (CIADO),

–  având în vedere Acordul de asociere din 2012 dintre Uniunea Europeană și țările din America Centrală, care a intrat în vigoare în august 2013, inclusiv clauzele privind drepturile omului,

–  având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din iunie 2004, modificate în 2008,

–  având în vedere Convenția americană privind drepturile omului din 1969,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit CIADO, 76 de persoane au fost ucise, 868 au fost rănite, dintre care cinci grav, și 438 reținute în cursul recentelor proteste din Nicaragua, care au debutat la 18 aprilie, după ce guvernul președintelui Daniel Ortega a introdus modificări la sistemul de securitate socială al țării, crescând contribuțiile angajaților și angajatorilor și diminuând prestațiile pentru pensionari; întrucât propunerea de reformă a fost retrasă la 23 aprilie;

B.  întrucât, la 20 aprilie 2018, 600 de studenți au fost atacați în catedrala de la Managua de către forțele antirevoltă; întrucât CIADO a semnalat atacuri asupra a patru situri universitare (UCA, UPOLL, UNA și UNAN);

C.  întrucât libertatea de expresie și libertatea media s-au degradat grav: patru posturi TV care transmiteau protestele au fost închise și blocate - Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte și Canal 51, ultimul aparținând Conferinței Episcopale din Nicaragua; întrucât acest act de cenzură al statului a fost condamnat de CIADO la 24 aprilie; întrucât postul 100 % Noticias a fost bruiat și nu a putut transmite timp de șase zile; întrucât jurnalistul Ángel Eduardo Gahona s-a numărat printre cei uciși în timpul protestelor; întrucât asasinatul a avut loc în timpul unei transmisiuni în direct și a condus la intensificarea protestelor și a revoltelor;

D.  întrucât CIADO a raportat, de asemenea, cazuri de detenție arbitrară, tortură, tratament inuman, cenzură, numeroase atacuri împotriva media și intimidări ale jurnaliștilor, precum și atacuri care urmăreau să împiedice demonstranții să-și exercite dreptul de a protesta pașnic; întrucât CIADO confirmă lipsa de neutralitate și utilizarea excesivă a forței de către forțele de securitate ale statului;

E.  întrucât organizațiile pentru drepturile omului au înregistrat numeroase plângeri pentru absența asistenței și a tratamentului în spitalele publice pentru demonstranții răniți;

F.  întrucât la 6 mai a fost creată o Comisie pentru adevăr și la 19 mai a fost lansat și un dialog la nivel național, cu episcopii Nicaraguei în calitate de mediatori; întrucât la 23 mai episcopii au declarat dialogul național suspendat până la o notificare ulterioară, din cauza imposibilității consensului; întrucât ei au sugerat crearea unui comitet mixt compus din șase persoane, trei din partea guvernului și trei reprezentanți ai platformei „Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”;

1.  transmite condoleanțe familiilor victimelor; condamnă categoric violența izbucnită în Nicaragua, care a dus la moartea a cel puțin 76 de persoane; condamnă utilizarea excesivă a forței de către autorități pentru a înăbuși protestele; solicită guvernului să înceteze imediat toate acțiunile represive și detențiile arbitrare, și să desființeze toate grupurile violente;

2.  solicită guvernului să protejeze dreptul de a demonstra, asigurând securitatea tuturor demonstranților pașnici; invită guvernul să aplice standardele internaționale privind utilizarea forței de către forțele de securitate ale statului și să accepte un mecanism internațional independent de anchetă, care să cerceteze condițiile în care s-au produs decesele din timpul protestelor; invită, de asemenea, demonstranții și organizațiile societății civile care conduc protestele evite violența atunci când își exercită drepturile;

3.  invită guvernul să depună toate eforturile pentru a se asigura că nu va exista impunitate pentru cei care au comis crime și să ofere martorilor și avertizorilor acces la mecanisme de protecție mai bune; solicită crearea unui registru public de prezență în spitale, astfel cum a solicitat CIADO;

4.  regretă încălcarea libertății media în Nicaragua, atât înainte, cât și în timpul protestelor; consideră inacceptabilă blocarea media de către autorități în timpul protestelor; invită guvernul să restabilească în totalitate libertatea presei și libertatea de exprimare în țară și să pună capăt hărțuirii jurnaliștilor;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului în Nicaragua și la erodarea constantă a democrației și a drepturilor civile și politice ale cetățenilor în Nicaragua ; ia act de faptul că demonstrațiile au arătat nemulțumirea cetățenilor față de forțele politice din Nicaragua; reamintește că la protestele declanșate inițial împotriva reformei sistemului de securitate socială s-au adăugat și alte probleme, legate de funcționarea democrației și a statului de drept; subliniază că dialogul național ar trebui să includă reforme politice naționale, în special reforma sistemului electoral și, eventual, un calendar electoral convenit de comun acord;

6.  salută înființarea recentă a unui dialog național și a Comisiei pentru adevăr; reamintește că singura modalitate de a ieși din criză este prin dialog și negociere; solicită de urgență crearea unui comitet mixt și reluarea negocierilor; subliniază faptul că dialogul ar trebui să aibă loc fără violență și represiune, cu respectarea legii, a Constituției și a principiului că orice modificare legislativă trebuie făcută în conformitate cu procedurile de drept;

7.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să coopereze în continuare cu Nicaragua pentru o soluție pașnică și negociată la criză și să ofere, dacă se solicită acest lucru, mediere și consiliere;

8.  subliniază că, în contextul negocierilor pentru Acordul de asociere între Uniunea Europeană și țările din America Centrală, trebuie să se reamintească Republicii Nicaragua necesitatea de a respecta principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului, principii apărate și promovate de Uniunea Europeană; solicită insistent UE să monitorizeze situația și, dacă este necesar, să vadă ce măsuri pot fi luate;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

(1)

JO C 45 E , 23.2.2010, p. 89.

(2)

JO C 285 E , 21.10.2010, p. 74.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0043.

Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică