Procedură : 2018/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0252/2018

Texte depuse :

B8-0252/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0238

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 392kWORD 45k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8‑0252/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația SEAE din 15 mai 2018 privind instituirea unui dialog național în Nicaragua,

–  având în vedere declarația Delegației UE în Nicaragua din 20 aprilie 2018 privind situația din Nicaragua,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 22 aprilie 2018 privind situația din Nicaragua,

–  având în vedere vizita Comisiei interamericane pentru drepturile omului (IACHR) în Nicaragua și observațiile preliminare de la această vizită,

–  având în vedere raportul preliminar al IACHR referitor la Nicaragua,

–  având în vedere declarațiile Secretarului General al ONU cu privire la Nicaragua,

–  având în vedere poziția Secretarului General al Organizației Statelor Americane (OAS) cu privire la Nicaragua,

–  având în vedere Carta OAS și Convenția americană privind drepturile omului,

–  având în vedere solicitările formulate de Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului adresate autoritățile nicaraguane,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în noiembrie 2016, Daniel Ortega a câștigat un al treilea mandat de președinte al Nicaraguei; întrucât coechipierul său pentru funcția de vicepreședinte a fost soția sa, Rosario Murillo;

B.  întrucât, în aprilie 2018, au început să aibă loc proteste în Nicaragua după anunțarea unei legi care mărea contribuțiile la asigurările sociale și, în același timp, reducea pensiile; întrucât reforma sistemului de asigurări sociale ar putea fi considerată ca fiind doar „vârful aisbergului” al unei liste crescânde de acuzații la adresa Ortega, acuzat de fraudă electorală, neglijența față de catastrofele naturale și încercarea de a crea o dinastie;

C.  întrucât protestele pașnice conduse de studenți s-au confruntat cu un răspuns violent din partea guvernului și au escaladat rapid în revolte, cel puțin 76 de persoane fiind ucise, iar alte câteva sute rănite sau arestate;

D.  întrucât, în timpul manifestațiilor, guvernul a închis organele de mass-media și a cenzurat mass-media online, în încercarea de a ascunde protestele;

E.  întrucât Ortega, sub presiunea protestelor, a anulat reforma din 22 aprilie iar apoi a căzut de acord să lanseze un dialog la nivel național cu o serie de sectoare diferite;

F.  întrucât, în pofida acordului lui Ortega de a lansa un dialog, au continuat protestele care cereau justiție pentru victimele asasinatelor, pledând pentru restaurarea democrației, a păcii și a justiției și solicitând demisia lui Ortega;

G.  întrucât, la 17 mai, un dialog național între guvern, sectorul privat, grupuri ale opoziției și ONG-uri, cu medierea Conferinței episcopale a Nicaraguei, a fost lansat la Managua;

H.  întrucât IACHR a vizitat Nicaragua în perioada 17 - 21 mai; întrucât aceasta s-a documentat cu privire la arestări ilegale și arbitrare, la practica torturii și a tratamentelor crude, inumane și degradante, la cenzură și atacurile asupra presei, precum și cu privire la alte forme de intimidare, cum ar fi amenințări, hărțuire și persecuții care vizează dizolvarea protestele și împiedicarea participării cetățenilor;

I.  întrucât dialogul național a fost suspendat din cauza dezacordului privind ordinea de zi ce urma a fi discutată, confruntările violente continuând pe întreg teritoriul țării;

J.  întrucât Procurorul General al Nicaraguei a anunțat inițierea unei anchete oficiale privind decesele, iar Adunarea Națională a Nicaraguei a înființat o comisie națională însărcinată cu stabilirea adevărului pentru a investiga decesele și acuzațiile de încălcare a drepturilor în timpul protestelor; întrucât membrii acestei comisii sunt legați de guvern, iar aceasta, până în prezent, nu a întreprins nicio acțiune;

1.  condamnă cu fermitate utilizarea disproporționată și aleatorie a forței împotriva studenților, a demonstranților și a ziariștilor, care a dus la cel puțin 76 de decese și la arestarea arbitrară a protestatarilor; condamnă, de asemenea, moartea a doi ofițeri de poliție și agresiunea împotriva funcționarilor publici; exprimă condoleanțele sale familiilor victimelor și urează o recuperare rapidă persoanelor rănite;

2.  invită guvernul Nicaraguei să asigure că armele letale nu sunt utilizate împotriva protestatarilor și reamintește că utilizarea forței trebuie, în toate cazurile, să fie conformă cu principiile excepționalității, legalității, necesității și proporționalității, precum și cu standardele internaționale privind utilizarea forței de către agenții de aplicare a legii;

3.  invită guvernul Nicaraguei să înceteze imediat reprimarea violentă a protestelor și să ia toate măsurile necesare pentru a garanta exercitarea liberă și deplină a dreptului la protest, a dreptului la libertatea de exprimare, a dreptului de întrunire pașnică și a dreptului la participarea politică a populației;

4.  reamintește tuturor părților că violența este inacceptabilă și că diferențele pot fi soluționate numai printr-un dialog favorabil includerii; invită toate părțile să acționeze cu moderație, pune capăt violenței și face tot posibilul pentru dezamorsarea situației; îndeamnă autoritățile statului să se abțină de la declarații publice care îi stigmatizează pe demonstranți, pe apărătorii drepturilor omului și pe ziariștii, precum și de la utilizarea mass-mediei de stat pentru a desfășura campanii publice care pot încuraja comiterea unor acte de violență;

5.  condamnă măsurile de cenzurare a presei și a mass-mediei online, precum și intimidarea și agresiunile îndreptate împotriva ziariștilor; reiterează faptul că libertatea și independența mass-mediei sunt elemente esențiale ale dreptului la liberă exprimare și joacă un rol esențial într-o societate democratică și, ca atare, ar trebui să fie întotdeauna respectate;

6.  solicită crearea unui mecanism internațional care să investigheze actele de violență și decesele survenite în timpul demonstrațiilor, pentru a identifica vinovații și a-i trage la răspundere; solicită să li se acorde despăgubiri victimelor încălcărilor drepturilor omului;

7.  solicită guvernului din Nicaragua să faciliteze vizitele tuturor organismelor pentru drepturile omului ale Sistemului interamerican și ale ONU, precum și ale alor actori pertinenți din comunitatea internațională;

8.  salută lansarea unui dialog național condus de către Biserica Catolică, dar este preocupat de faptul că acesta se află, deja, într-un impas legat de încercarea de a stabili o ordine de zi, iar convorbirile au fost suspendate; reamintește părților că dialogul național este singura soluție posibilă la criza actuală, și le solicită acestora să se implice în acest proces cu scopul de a se ajunge la un acord satisfăcător;

9.  este ferm convins că dialogul este singura modalitate posibilă de reconciliere a aspirațiilor tuturor și este unica soluție la criză, dar consideră că acesta va avea succes numai dacă este favorabil includerii și dacă toate părțile dau dovadă de bună credință și de o dorință reală de a ajunge la un acord; sprijină ideea de a înființa o comisie mixtă pentru a încerca să ajungă la un consens și a depăși starea de impas;

10.  invită guvernul Nicaraguei să adopte și să pună în aplicare recomandările IACHR și să se angajeze cu privire la un mecanism de monitorizare ulterioară, precum și să decidă cu privire la un calendar concret al următoarelor vizite ale IACHR; invită autoritățile nicaraguane să protejeze persoanele care au depus mărturie la IACHR și să se abțină de la comiterea unor represalii împotriva acestora sau de la autorizarea unor astfel de acțiuni;

11.  reiterează faptul că actele de violență și atacurile la adresa apărătorilor drepturilor omului subminează grav rolul fundamental al societății și a statului de drept; reamintește autorităților din Nicaragua că trebuie să garanteze apărătorilor drepturilor omului că își pot desfășura activitățile legitime fără nicio restricție și fără teama de represalii; regretă, în acest sens, campaniile de defăimare împotriva CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos Nicaragua/Centrul nicaraguan pentru drepturile omului) și a altor asociații pentru drepturile omului;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

Ultima actualizare: 30 mai 2018Notă juridică