Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0253/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0253/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 47k
28.5.2018
PE621.638v01-00
 
B8-0253/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))


Javier Couso Permuy, Σοφία Σακοράφα, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Νεοκλής Συλικιώτης, Tάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))  
B8‑0253/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, όπου δηλώνεται ότι σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στον σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης, του 1961, περί διπλωματικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Αμερικής και της ΕΕ, του 2003,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, του 2012, που τέθηκε προσωρινά σε ισχύ τον Αύγουστο του 2013, αλλά της οποίας η κύρωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Νικαράγουας, José Daniel Ortega Saavedra, εξελέγη δημοκρατικά, τον Νοέμβριο του 2016, με το 72,4% του συνόλου των ψήφων∙

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό κόμμα «Frente Sandinista de Liberación Nacional» (FSLN), που υποστηρίζει την τρέχουσα κυβέρνηση της Νικαράγουας, νίκησε στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές — τις πλέον πρόσφατες εκλογές στη χώρα — στα τέλη Νοεμβρίου 2017, με το 68,54% του συνόλου των ψήφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της μεταρρύθμισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Νικαράγουας (INSS), που πρότεινε η κυβέρνηση, ήταν η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Νικαράγουας, αποφεύγοντας παράλληλα την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων συστάσεων που πρότεινε το ΔΝΤ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Απριλίου 2018, ξεκίνησε ένα κύμα διαμαρτυριών κατά της μεταρρύθμισης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, έκτοτε, 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 800 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας απέσυρε την προτεινόμενη μεταρρύθμιση μετά τις διαμαρτυρίες και συνεργάζεται σήμερα με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για μια μεταρρύθμιση που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα του INSS χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα του πληθυσμού της Νικαράγουας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες κατά των μεταρρυθμίσεων του INSS έχουν χρησιμοποιηθεί από εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς, με σκοπό τη διάχυση πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Νικαράγουας έχει μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών βίας και ανθρωποκτονιών στην περιοχή — μακριά από γειτονικές χώρες όπως η Ονδούρα, η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ — και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση αύξηση του ΑΕΠ για τη Νικαράγουα ανήλθε σε 5,2% κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. António Guterres, χαιρέτισε την έναρξη εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα μεταξύ ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης·

1.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις ζωές που έχουν χαθεί και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της βίας στη Νικαράγουα·

2.  ζητεί να κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους όσοι ευθύνονται για τη διάπραξη ή την υποκίνηση των εν λόγω εγκλημάτων· εκφράζει το σεβασμό του για το δικαστικό σύστημα της Δημοκρατίας της Νικαράγουας·

3.  καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας που έχουν βυθίσει τη χώρα στη σημερινή κατάσταση, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να απόσχουν από τη χρήση βίας, κατά την άσκηση του νόμιμου δικαιώματός τους να συνέρχονται ειρηνικά και να διαμαρτύρονται ή κατά την προσπάθειά τους να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη·

4.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να απορρίψουν και να διερευνήσουν κάθε δυσανάλογη χρήση βίας, τηρώντας τη δέσμευσή τους να προστατεύουν τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα του πληθυσμού της Νικαράγουας·

5.  χαιρετίζει την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής διαμεσολάβησης και μαρτυρίας, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των σπουδαστών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή των διαπραγματεύσεων και χαιρετίζει τη δημιουργία της μικτής επιτροπής με σκοπό την επανάληψη του εθνικού διαλόγου·

7.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, όλα τα μέρη ενέκριναν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACRH), και ιδίως τη λειτουργία ενός διεθνούς μηχανισμού διερεύνησης και τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου για την ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων προκλήσεων στη Νικαράγουα·

8.  καταγγέλλει κάθε εξωτερική ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Νικαράγουας, που έχει ως στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας, και απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια παράνομης ανατροπής της σημερινής δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης·

9.  απορρίπτει κάθε υποκριτική χρήση της κατάστασης στη Νικαράγουα για την επίτευξη πολιτικών στόχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Δημοκρατίας της Νικαράγουας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στους περιφερειακούς οργανισμούς της Λατινικής Αμερικής, στη Βολιβαριανή Συμμαχία για τους Λαούς της Αμερικής μας (ALBA) και στην Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

 

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου