Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0275/2018

Внесени текстове :

B8-0275/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0266

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))


Яромир Щетина, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Дубравка Шуйца, Сандра Калниете, Лайма Люция Андрикене, Михал Бони, Елмар Брок, Михаел Галер, Анджей Гжиб, Гунар Хьокмарк, Туне Келам, Юлия Питера, Фернанду Руаш, Михаела Шойдрова, Желяна Зовко от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(2),

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално декларацията, по която беше постигнато съгласие през 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ от 9 юни 2017 г., озаглавен „Източно партньорство – 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“ (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално препоръката си от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(3),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид твърдата подкрепа на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници;

Б.  като има предвид, че ЕС остава твърдо ангажиран в подкрепа на мирното разрешаване на конфликта между Русия и Грузия при пълно зачитане на основните норми и принципи на международното право;

В.  като има предвид, че 10 години след военната си агресия и нахлуването си в Грузия, Руската федерация продължава своята незаконна окупация и предприема стъпки за де факто анексиране на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, като по този начин подкопава международното право и основаната на правила международна система;

Г.  като има предвид, че 10 години след войната между Русия и Грузия, Руската федерация продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г.;

Д.  като има предвид, че Руската федерация продължава да засилва незаконното си военно присъствие в окупираните територии на Грузия и да съсредоточава военни сили и провежда военни учения, с което сериозно дестабилизира положението със сигурността на място;

Е.  като има предвид, че Руската федерация продължава да изолира Абхазия и района на Цхинвали/Южна Осетия от останалата част на страната чрез закриване на т.нар. пропускателни пунктове, инсталиране на огради от бодлива тел и други изкуствени препятствия и допълнително удължаване на административната гранична линия;

Ж.  като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и насилствено изгонени бежанци продължават да бъдат лишени от основното си право на безопасно и достойно завръщане по домовете си;

З.  като има предвид, че случаите на груби нарушения на правата на човека, като правото на свобода на движение и пребиваване, правото на собственост и достъп до образование на родния език, както и незаконните задържания и отвличания, продължават в окупираните региони на Грузия;

И.  като име предвид, че Руската федерация, като силата упражняваща ефективен контрол върху грузинските райони на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и хуманитарното положение на място;

1.  продължава да подкрепя категорично принципа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници;

2.  отправя искане Руската федерация да прекрати окупацията на грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да зачита напълно суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите ѝ граници, съгласно предвиденото от международното право, Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., Парижката харта на ОССЕ за нова Европа от 1990 г. и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

3.  отправя искане Руската федерация да преразгледа решението си относно признаването на т.нар. независимост на грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия;

4.  подчертава необходимостта Руската федерация да изпълни безусловно всички разпоредби на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., по-специално ангажимента за изтегляне на всички свои военни сили, и да гарантира на мисията за наблюдение на ЕС пълен и неограничен достъп до окупираните територии;

5.  призовава Руската федерация да се придържа към принципа за мирно разрешаване на конфликтите, като откликне на едностранния ангажимент на Грузия за неупотреба на сила, както беше заявено от президента на Грузия в речта му пред Европейския парламент на 23 ноември 2010 г.;

6.  призовава Руската федерация да престане да превръща в граница административната гранична линия, като се въздържа от инсталиране на огради от бодлива тел и други изкуствени прегради, както и да прекрати навлизането си в територията, контролирана от правителството на Грузия, и по-нататъшното удължаване на административната граница: мерки, които имат за цел да възпрепятстват междуличностните контакти и да изолират населението на двата окупирани региона;

7.  настоятелно призовава Руската федерация, в качеството й на сила, упражняваща действителен контрол, да прекрати нарушенията на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията на етническа основа и нарушаването на правото на собственост и на достъп до образование на родния език в окупираните територии на Грузия;

8.  настоятелно призовава Руската федерация да позволи безопасното и достойно завръщане на вътрешно разселените лица и бежанците по домовете им, и да осигури безпрепятствен достъп на място на международните организации по правата на човека;

9.  потвърждава твърдия ангажимент на ЕС да допринесе за мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия, с помощта на всички инструменти, с които разполага, като част от всеобхватен подход, включително чрез своя специален представител за Южен Кавказ и кризата в Грузия, в качеството си на съпредседател на международните преговори в Женева, чрез мисията за наблюдение на ЕС в Грузия и политиката на непризнаване и ангажираност;

10.  подчертава, че само една последователна и твърда позиция на международната общност срещу руската политика на окупация и анексиране може да доведе до постигане на мирно разрешаване на конфликта в Грузия и на други продължаващи отдавна конфликти в бившия Съветски съюз;

11.  изразява дълбоката си благодарност към мъжете и жените, служили в мисията за наблюдение на ЕС (EUMM); припомня, че EUMM е единственото постоянно международно присъствие на място и предоставя безпристрастна информация относно положението по протежение на административната гранична линия;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Грузия.

 

 

 

(1)

ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0493.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0440.

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.Правна информация