Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0276/2018

Внесени текстове :

B8-0276/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0266

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 496kWORD 49k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))


Чарлз Танък, Карол Карски, Уршула Крупа, Ришард Антони Легутко, Робертс Зиле, Анна Елжбета Фотига, Ядвига Вишневска, Ян Захрадил от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност(2),

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално декларацията, договорена през 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ на службите от 9 юни 2017 г., озаглавен „Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results“ („Източно партньорство – 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“) (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(3),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 10 години след руската военна агресия в Грузия от август 2008 г., Руската федерация все още продължава своята незаконната окупация на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в разрез с международното право и основаната на правила международна система и че предприема активни стъпки за пълното анексиране на двата региона;

Б.  като има предвид, че Русия непрестанно укрепва незаконното си военно присъствие в окупираните територии на Грузия чрез изграждане на нови бази, разполагане на нови военни части и оборудване и провеждане на военни учения;

В.  като има предвид, че Русия продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г.;

Г.  като има предвид, че Русия продължава да изолира двата региона от останалата част на страната чрез премахване на допълнителните гранично-пропускателни пунктове, създаване на физически бариери по административната гранична линия и провеждане на кампания, насочена към изкореняване на грузинската култура;

Д.  като има предвид, че тази линия бавно, но сигурно се премества по-навътре в контролираната от Тбилиси територия в рамките на процес, известен като „превръщане в граница“, като на някои места стига много близо до критична инфраструктура, като например газопроводи;

Е.  като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, насилствено изгонени от грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в резултат на няколко вълни на етническо прочистване, продължават да са лишени от основното право на безопасно и достойно завръщане в домовете им;

Ж.  като има предвид, че в окупираните региони на Грузия се нарушават основни права на човека, като правото на свобода на движение и пребиваване, правото на собственост и на достъп до образование на родния език; като има предвид, че случаите на незаконни арести и отвличания продължават;

З.  като има предвид, че Руската федерация, в качеството ѝ на сила, упражняваща ефективен контрол върху грузинските райони на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и за хуманитарното положение на място;

И.  като има предвид, че нашествието на Русия през 2008 г. беше първата голяма явна атака срещу европейския ред; като има предвид, че то по-късно беше последвано от други, включително анексирането на Крим и войната в Източна Украйна;

Й.  като има предвид, че една от целите на руската инвазия е да се промени положението на място и да се възпрепятства членството на Грузия в НАТО, което беше обещано на срещата на високо равнище в Букурещ по-рано през същата година; като има предвид, че нежеланието на НАТО за приемане на Грузия и Украйна беше изтълкувано от Русия като зелена светлина за агресия;

К.  като има предвид, че съвместното посещение ad hoc на източноевропейските лидери – президента на Полша Лех Качински, президента на Естония Тоомас Хендрик Илвес, президента на Литва Валдас Адамкус, министър-председателя на Латвия Иварс Годманис и президента на Украйна Виктор Юшченко – в Грузия на 12 август 2008 г. общоприето се смята за основен фактор за предотвратяването на руското настъпление към Тбилиси и за улесняването на посредничеството за прекратяване на огъня от страна на френското председателство на Съвета на ЕС;

Л.  като има предвид, че Руската федерация продължава да отказва достъп на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM) до грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в нарушение на постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., като по този начин възпрепятства способността на мисията да изпълнява пълноценно своя мандат;

1.  отново потвърждава своята категорична подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия;

2.  поднася своите съболезнования на семействата на всички жертви на конфликта;

3.  признава ролята на ЕС за договарянето на прекратяването на огъня и за подкрепа на грузинската страна, по-специално чрез създаването на мисията за наблюдение на ЕС; при все това призовава ЕС да играе още по-активна роля и да продължи да участва активно в разрешаването на конфликта чрез специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия в качеството му на съпредседател на международните преговори в Женева, и чрез мисията за наблюдение на ЕС;

4.  отдава почит на решителните действия, предприети от източноевропейските лидери, които посетиха Тбилиси през август 2008 г., когато руските войски се намираха едва на 50 километра от грузинската столица;

5.  призовава Русия да зачита изцяло суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите ѝ граници, да отмени своето признаване на отделянето на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, да прекрати окупацията на тези региони и да поеме реципрочен ангажимент за неизползване на сила срещу Грузия;

6.  осъжда Русия, Венесуела, Никарагуа, Сирия и Науру за тяхното признаване на Абхазия и Южна Осетия и призовава това признаване да бъде оттеглено;

7.  осъжда решително системните нарушения на правата на човека на грузинските граждани от представители на окупационните сили на Руската федерация, които включват убийства, изтезания и отвличания; във връзка с това приветства приемането от Парламента на Грузия на резолюцията, с която се създава двустранен черен списък на лицата, отговорни за подобни нарушения или за тяхното прикриване (списък на Отхозория-Татунашвили), и призовава държавите членки и Съвета да включат в черен списък и да наложат национални санкции или санкции в целия ЕС на лицата, които фигурират или могат да бъдат включени в списъка на Отхозория-Татунашвили;

8.  призовава Руската федерация да спазва напълно споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., като незабавно прекрати процеса на „превръщане в граница“ и укрепването на военното си присъствие в двата окупирани региона;

9.  припомня на Руската федерация за нейните задължения към населението в качеството ѝ на окупираща сила и че трябва да прекрати нарушенията на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията на етническа основа и нарушаването на правото на собственост и на достъп до образование на родния език в окупираните територии на Грузия;

10.  призовава Руската федерация да предостави безусловен достъп на мисията за наблюдение на ЕС до грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в съответствие с мандата ѝ;

11.  във връзка с това осъжда всички действия, предприети от Русия към пълното анексиране на териториите на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия;

12.  признава, че липсата на адекватен отговор на агресията на Русия срещу Грузия през 2008 г. накара Русия да продължи агресивните военни и политически кампании, както в съседните държави така и отвъд тях, и с тези свои действия да отслаби и подкопае основания на правила международен ред и стабилността в Европа и в други части на света;

13.  подчертава, че международната общност трябва да заеме последователна, координирана, обединена и твърда позиция срещу руската политика на окупация и анексиране като единствен начин за гарантиране на мирното разрешаване на конфликта в Грузия и за предотвратяване на подобни конфликти в съседни държави;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Грузия, както и на правителството и парламента на Руската федерация.

 

(1)

ОВ С 11, 12.1.2018 г, стр. 82.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0493.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0440.

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.Правна информация