Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0285/2018

Texte depuse :

B8-0285/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0266

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia și situația din țările din vecinătatea estică,

–  având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–  având în vedere trimiterea pe teren a misiunii de monitorizare a UE (EUMM) în Georgia la 15 septembrie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune(2);

–  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor la nivel înalt ale Parteneriatului estic, îndeosebi cea din 2017, de la Bruxelles,

–  având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și documentul de lucru revizuit din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 privind „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE sprijină cu tărie suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional;

B.  întrucât UE își menține angajamentul ferm în favoarea soluționării pașnice a conflictului ruso-georgian, cu respectarea deplină a normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional;

C.  întrucât, la zece ani după agresiunea militară a Rusiei împotriva Georgiei și invazia acestei țări în timpul războiului din august 2008, Federația Rusă continuă ocuparea sa ilegală și întreprinde acțiuni pentru a anexa de facto regiunile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând dreptul internațional și sistemul internațional bazat pe norme;

D.  întrucât, la zece ani după războiul dintre Rusia și Georgia, Federația Rusă continuă să încalce obligațiile sale internaționale și refuză să pună în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE;

E.  întrucât Federația Rusă continuă să își consolideze prezența militară ilegală în teritoriile ocupate ale Georgiei, să își dezvolte mijloacele militare și să intensifice exercițiile militare, destabilizând în mod grav situația securității de pe teren;

F.  întrucât Federația Rusă continuă să izoleze regiunile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud de restul țării, închizând așa-numitele puncte de trecere a frontierei și instalând garduri din sârmă ghimpată, precum și alte bariere artificiale de-a lungul liniei de ocupație sau liniei de demarcație administrativă;

G.  întrucât această linie este mutată, încet dar constant, tot mai departe în teritoriul controlat de Tbilisi într-un proces cunoscut sub numele de „construire a unei frontiere”, în unele locuri situându-se foarte aproape de infrastructuri critice, cum ar fi autostrăzile și conductele de gaz;

H.  întrucât sute de mii de persoane strămutate în interiorul țării și refugiați expulzați forțat din teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud ca urmare a mai multor valuri de purificare etnică continuă să fie private de dreptul lor fundamental de a se întoarce la casele lor în condiții de siguranță și cu demnitate;

I.  întrucât în regiunile ocupate din Georgia continuă să aibă loc încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv dreptul la libertatea de circulație și de ședere, dreptul la proprietate și dreptul de acces la educație în limba maternă, precum și detenții ilegale și răpiri;

J.  întrucât populația Georgiei care locuiește în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud continuă să facă obiectul unor mari discriminări pe motive etnice;

K.  întrucât Archil Tatunașvili, Giga Otkhozoria și David Bașaruli, georgieni strămutați intern, au fost uciși ca urmare a unor acțiuni ilegale și brutale ale regimurilor ruse ocupante din Suhumi și Țhinvali;

L.  întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările grave ale drepturilor omului și situația umanitară extrem de îngrijorătoare de pe teren;

M.  întrucât Federația Rusă continuă să refuze accesul observatorilor internaționali ai drepturilor omului și ai EUMM la teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând acordul de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE și împiedicând astfel misiunea să își îndeplinească pe deplin mandatul;

N.  întrucât la 21 martie 2018, Parlamentul Georgiei a adoptat cu sprijin bipartizan „Rezoluția referitoare la gravele încălcări ale drepturilor omului de către Federația Rusă în regiunea ocupată Abhazia și Țhinvali” și „Legea Otkhozoria-Tatunașvili”, acordând un mandat pentru adoptarea unei „liste Otkhozoria-Tatunașvili” care prevede sancțiuni împotriva persoanelor acuzate și condamnate pentru crime, răpiri, acte de tortură și de tratament inuman al cetățenilor georgieni, precum și celor care oferă adăpost persoanelor care comit astfel de acte în regiunile ocupate,

1.  reiterează faptul că suveranitatea, independența și soluționarea pașnică a diferendelor reprezintă principii fundamentale ale ordinii europene în materie de securitate; subliniază că soluționarea conflictelor din Georgia este esențială pentru creșterea securității și a stabilității întregului continent european; consideră că aceste conflicte și ocupația continuă a teritoriilor georgiene reprezintă o potențială amenințare la adresa suveranității altor țări europene;

2.  continuă să sprijine cu fermitate principiul suveranității și integrității teritoriale a Georgiei în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional; subliniază că principiile consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki din 1975 și în Carta de la Paris din 1990 a OSCE, reprezintă piatra de temelie a unei Europe pașnice;

3.  sprijină politica guvernului din Georgia pentru o soluționare pașnică a conflictelor, inclusiv prin respectarea acordului de încetare a focului din 12 august 2008, a angajamentului unilateral de neutilizare a forței, prin participarea la dezbaterile internaționale de la Geneva, precum și prin implicarea în eforturile de reconciliere și de restaurare a încrederii între comunitățile divizate;

4.  solicită ca impasul actual să fie depășit și să se realizeze progrese pentru obținerea unor rezultate tangibile cu privire la temele principale ale dezbaterilor internaționale de la Geneva, printre care afirmarea și punerea în aplicare a angajamentului de neutilizare a forței, stabilirea unor mecanisme internaționale de securitate în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și întoarcerea persoanelor strămutate în interiorul țării și a refugiaților, pentru a instaura o pace și o securitate de durată în aceste zone;

5.  salută noua inițiativă pentru pace a guvernului din Georgia intitulată „Un pas către un viitor mai bun” care vizează îmbunătățirea condițiilor umanitare și socioeconomice ale persoanelor care locuiesc în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și încurajarea contactelor interpersonale și consolidarea încrederii între comunitățile divizate, condamnând inițiativele care generează diviziuni și care sunt contrare acestor obiective, cum ar fi așa-numitul referendum din 2017 pentru aprobarea schimbării denumirii regiunii Țhinvali/Osetia de Sud;

6.  solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional și să își schimbe decizia de a recunoaște așa-numita independență a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și de a integra de facto ambele regiuni în teritoriul vamal unic Rusiei;

7.  îndeamnă Federația Rusă să își respecte obligațiile internaționale, să pună pe deplin în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE, retrăgându-și forțele militare de pe teritoriul Georgiei, precum și să permită accesul EUMM la teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud în conformitate cu mandatul său;

8.  invită Federația Rusă să pună capăt instalării de garduri din sârmă ghimpată și a altor bariere artificiale de-a lungul liniei de ocupație, care împiedică intenționat contactele interpersonale și izolează populațiile din cele două regiuni ocupate;

9.  invită Federația Rusă, în calitate de putere care exercită controlul efectiv, să pună capăt impunității și crimelor pe motive etnice în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să elimine toate obstacolele pentru a garanta aducerea în fața justiției a persoanelor vinovate de acțiunile ilegale care au condus la moartea celor trei georgieni strămutați în interiorul țării, Archil Tatunașvili, Giga Otkhozoria și David Bașaruli;

10.  invită insistent Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv, să înceteze încălcarea drepturilor omului, restrângerea libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice, precum și încălcarea dreptului la proprietate și la educație în limba maternă în teritoriile ocupate din Georgia;

11.  invită insistent Federația Rusă să permită întoarcerea în condiții de siguranță și cu demnitate a persoanelor strămutate intern și a refugiaților la casele lor și să asigure un acces neîngrădit la fața locului pentru mecanismele internaționale de monitorizare a drepturilor omului;

12.  confirmă angajamentul ferm al UE de a consolida și mai mult rolul său în soluționarea pașnică a conflictului ruso-georgian, utilizând, în cadrul unei abordări globale, toate instrumentele aflate la dispoziția sa, printre care reprezentantul său pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, rolul său de copreședinte al dezbaterilor internaționale de la Geneva, EUMM în Georgia și politica sa de nerecunoaștere și implicare și solicită să se ia în considerare posibilitatea de a consolida și mai mult rolul UE, sprijinind autoritățile georgiene în punerea în aplicare a unor sancțiuni penale împotriva autorilor actelor de încălcare a drepturilor omului în teritoriile ocupate;

13.  subliniază faptul că o poziție fermă și coerentă din partea comunității internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare este singurul mijloc de a asigura soluționarea pașnică a conflictelor în Georgia și a preveni astfel de conflicte în vecinătate; subliniază necesitatea de a intensifica presiunea colectivă asupra Rusiei pentru a pune în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE, în special în ceea ce privește retragerea forțelor de ocupație rusești și întoarcerea persoanelor strămutate în interiorul țării și a refugiaților;

14.  invită instituțiile UE să adopte o abordare coerentă cu cea a Parlamentului European și cu politicile parlamentelor naționale ale statelor membre, utilizând termeni mai clari și mai preciși pentru a defini agresiunea Rusiei în Georgia drept ocupație de către Federația Rusă a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud;

15.  susține cu tărie asistența acordată de UE Georgiei pentru consolidarea capacităților și promovarea rezilienței, inclusiv în domeniile combaterii terorismului, comunicațiilor strategice, apărării cibernetice, precum și pentru reforma sectorului de securitate; solicită ca viitoarele negocieri privind instrumentele financiare ale UE după 2020 dedicate politicii europene de vecinătate să țină seama în mod corespunzător de nevoile în acest sens;

16.  condamnă din nou politicile subversive de propagandă, de dezinformare și infiltrare pe platformele de comunicare socială care vizează slăbirea democrație și societății din Georgia prin discreditarea instituțiilor, manipularea opiniei publice, difuzarea unor știri false, alimentarea tensiunilor sociale și promovarea neîncrederii generale față de media; condamnă, în acest context, războiul informațional condus de Rusia, prin intermediul mijloacelor mass-media controlate de stat, pentru a difuza știri false în mod deliberat cu scopul de a influența politica internă și a submina procesele de integrare europeană;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Georgiei, precum și guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

(1)

JO C 11, 12.1.2018, p. 82.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0493.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0440.

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Notă juridică