Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0308/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0308/2018

Viták :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0341

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 261kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))  
B8-0308/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című 2013. május 3-i tanulmányára,

–  tekintettel az autonóm fegyverrendszerek betiltására felhívó különböző álláspontjaira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, köztük az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló, a 2018. március 13-i plenáris ülésen elfogadott megbízásra, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című 2016. évi éves jelentésre és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalására(1), az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2016. július 7-i ajánlására(2) és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges ENSZ-előadó, Christof Heyns 2013. április 9-i jelentésére (UN A/HRC/23/47),

–  tekintettel az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja előtt, annak 2017. november 13–17-i és 2018. április 9–13-i, Genfben tartott ülésén az autonóm fegyverrendszerekről tett uniós nyilatkozatra,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére, amely felhív a mesterséges intelligencia emberi vezérlésű megközelítésére és az autonóm fegyverek betiltására,

–  tekintettel a különböző államoknak, többek között az EU tagállamainak a kormányzati szakértői csoport 2017-es és 2018-as ülései előtti hozzájárulásaira,

–  tekintettel a mesterséges intelligencia és robotika területét kutató több mint 3000 kutató által 2015 júliusában aláírt nyílt levélre, valamint a robotika és a mesterséges intelligencia területén vezető vállalatok 116 alapítója által 2017. augusztus 21-én aláírt nyílt levélre,

–  tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága vonatkozó kijelentéseire, és a civil társadalom olyan kezdeményezéseire, mint a Kampány a gyilkos robotok megállításáért, amely 30 ország 70 szervezetét képviseli, köztük a Human Rights Watch-t, az Article36-et és az Amnesty Internationalt,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel bizonyos országok és iparágak állítólag különböző autonóm funkciókkal rendelkező fegyverrendszerek kifejlesztésén dolgoznak;

B.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek alapvetően megváltoztathatják a hadviselést, jelentősen felgyorsíthatják az ellenséges katonai műveletek sebességét és időbeli lefolyását, valamint példa nélküli fegyverkezési versenyt indíthatnak el;

C.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek használata az emberi irányításra vonatkozóan alapvető etikai és jogi kérdéseket vet fel, különösen a kritikus funkciók, például a célpont kiválasztása és megtámadása tekintetében;

D.  mivel a halált okozó autonóm fegyverrendszerek használata a jövőbeni katonai fellépések tekintetében kulcsfontosságú kérdéseket vet fel az emberi jogok nemzetközi joga, a nemzetközi humanitárius jog és az európai normák és értékek alkalmazhatóságáról;

E.  mivel a robotika és a mesterséges intelligencia területén vezető vállalatok 116 alapítója 2017 augusztusában nyílt levelet küldött az ENSZ-nek, amelyben felszólította a kormányokat, hogy akadályozzák meg a fegyverkezési versenyt e fegyverek tekintetében, valamint kerüljék el e technológiák destabilizáló hatását; mivel ez a levél azt is megállapította, hogy „fennáll annak a veszélye, hogy a halált okozó autonóm fegyverek a hadviselés harmadik forradalmává váljanak”, ami „lehetővé teszi azt, hogy a fegyveres konfliktusok minden eddiginél nagyobb méreteket öltsenek és időbeli lefolyásuk sokkal gyorsabb legyen annál, mint amit az ember megérteni képes”;

1.  hangsúlyozza, hogy a halált okozó autonóm fegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében sürgős fellépésre van szükség; kiemeli, hogy az uniós szinten megvalósuló közös fellépés potenciálisan erősíti az EU-t nemzetközi szereplőként, mivel hatással tud lenni a kulcsfontosságú katonai biztonságot érintő kihívásra;

2.  felszólítja a Bizottság alelnökét, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (alelnök/főképviselő), a tagállamokat és az Európai Tanácsot, hogy még az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény magas szerződő feleinek 2018. novemberi ülése előtt sürgősen dolgozzanak ki és fogadjanak el közös álláspontot az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatban, amelyben garantálják a kritikus funkciók emberi irányítását a használat során, a releváns fórumokon pedig képviseljenek egységes álláspontot, és annak megfelelően lépjenek fel;

3.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy dolgozzanak az olyan fegyverrendszerekre vonatkozó nemzetközi tilalom életbeléptetése érdekében, amelyek nem rendelkeznek érdemi emberi irányítással a célpont kiválasztásának és megtámadásának kritikus funkciói során, amint azt a Parlament több alkalommal kérte; hangsúlyozza, hogy fontos az emberi irányítás nélküli fegyverrendszerek kutatásának, fejlesztésének és gyártásának megelőzése, különösen a kritikus funkciók, például a célpont kiválasztása és megtámadása tekintetében;

4.  emlékeztet az európai védelmi ipari fejlesztési programról szóló rendelettel, és különösen annak 6. cikkével (támogatható intézkedések) kapcsolatos álláspontjára, és hangsúlyozza hajlandóságát arra, hogy a közelgő védelmi kutatási program, a védelmi ipari fejlesztési program és a 2020 utáni Európai Védelmi Alap egyéb lényeges jellemzői összefüggésében hasonló álláspontot fogadjon el;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ főtitkárának.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0494

(2)

HL C 101., 2018.3.16., 166. o.;

(3)

HL C 285., 2017.8.29., 110. o.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat