Eljárás : 2018/2752(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0309/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0309/2018

Viták :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0341

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.720v01-00
 
B8-0309/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az autonóm fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP))  
B8-0309/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „A katonai robotrepülőgépek és a pilóta nélküli robotok háborús bevetésének emberi jogi vonatkozásai” című, 2013. május 3-i tanulmányára,

–  tekintettel különböző álláspontjaira, ajánlásaira és állásfoglalásaira, mint az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából folytatandó tárgyalások megkezdésére irányuló, a 2018. március 13-i plenáris ülésen elfogadott megbízás, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2017. december 13-i állásfoglalása(1), az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán a Tanácshoz intézett, 2016. július 7-i ajánlása(2) és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló 2014. február 27-i állásfoglalása(3),

–  tekintettel az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja előtt, annak 2017. november 13–17-i és 2018. április 9–13-i, Genfben tartott ülésén a halált okozó autonóm fegyverrendszerekről tett uniós nyilatkozatokra,

–  tekintettel a különböző államoknak, többek között az EU tagállamainak a kormányzati szakértői csoport 2017-es és 2018-as ülései előtti hozzájárulásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az egyes hagyományos fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény célja, hogy betiltsa vagy korlátozza azon különleges típusú fegyverek használatát, amelyek a harcosoknak szükségtelen vagy indokolatlan szenvedést okoznak, vagy megkülönböztetés nélkül érintik a polgári lakosságot;

B.  mivel az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény részes feleinek kormányzati szakértői csoportja vitákat és elemzéseket folytat az autonóm fegyverrendszerekről;

C.  mivel még nem léteznek teljes mértékben autonóm, halált okozó fegyverrendszerek; mivel a nem autonóm rendszerek, mint az automatizált, távvezérelt és távműködtetett rendszerek nem tekinthetők halált okozó autonóm fegyverrendszereknek;

D.  mivel az emberi szerepvállalásnak és felügyeletnek központi szerepet kell játszania a halált okozó döntések meghozatalában, mivel továbbra is az emberek maradnak elszámoltathatók az életről és halálról szóló döntések meghozataláért;

E.  mivel a nemzetközi jog – többek között a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok nemzetközi joga – teljes mértékben alkalmazandó valamennyi fegyverrendszerre és azok működtetőire, és mivel a nemzetközi jognak való megfelelés kulcsfontosságú követelmény, amelyet az államoknak teljesíteniük kell, különösen amikor olyan elvek betartásáról van szó, mint a civil lakosság védelme vagy az elővigyázatosság a támadás során;

F.  mivel egy halált okozó fegyverrendszert autonómnak kell tekinteni, ha kifejezetten arra szolgál, hogy képes legyen saját beépített logikáját megváltoztatni, figyelmen kívül hagyni eredeti feladatát és emberi beavatkozás nélkül módosítani művelet-végrehajtási szabályait;

G.  mivel egy halált okozó fegyverrendszer emberi irányítását fontosnak kell tekinteni, ha lehetővé teszi az emberi operátor számára a rendszer feladatainak módosítását vagy egy művelet befejezését a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelés érdekében;

1.  hangsúlyozza, hogy kezelni kell azokat a lehetséges kihívásokat, amelyeket a halált okozó autonóm fegyverrendszerek nemzetközi szinten jelenthetnek, ugyanakkor emlékeztet arra, hogy ezek a rendszerek még nem teljesen kidolgozottak; felkéri a tagállamokat, hogy munkálkodjanak az ezzel kapcsolatos egységes álláspont elérésén;

2.  hangsúlyozza, hogy tekintettel az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezményben részes államok különböző megközelítéseire, ki kell dolgozni a halált okozó autonóm fegyverrendszerek és az érdemi emberi ellenőrzés előzetes munkameghatározását, mivel az EU ilyen jellegű rendelkezése segíthet az elfogadható nemzetközi szabványok és korlátozások meghatározásában és kialakításában az ilyen jövőbeni rendszerek számára;

3.  a fentiek fényében felhívja a Bizottság alelnökét/külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el közös álláspontot az autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatban; rámutat annak szükségességére, hogy a halálos erő alkalmazása tekintetében rendelkezéseket kell megfogalmazni az érdemi emberi ellenőrzés vonatkozásában;

4.  hangsúlyozza, hogy az uniós erők vagy szövetségeseik által jelenleg alkalmazott fegyverek vagy fegyverrendszerek egyike sem halált okozó autonóm fegyverrendszer; emlékeztet arra, hogy azok a fegyverek és fegyverrendszerek, amelyeket kifejezetten a saját platformoknak, erőknek és népességnek a rendkívül dinamikus fenyegetésekkel – mint az ellenséges rakétákkal, lőszerekkel és légi járművekkel – szembeni védelmére fejlesztettek ki, nem minősülnek halált okozó autonóm fegyverrendszereknek; hangsúlyozza, hogy az ember vezette repülőgépekkel szembeni harcba lépéssel kapcsolatos döntéseket embereknek kell meghozniuk;

5.  figyelmeztet, hogy ha az Európai Unió és tagállamai a lehetséges halált okozó autonóm fegyverrendszerek tekintetében túl sok önszabályozó korlátozás bevezetése mellett döntenek, a technológiai előny és a jövő csataterén a lehetséges előnyök elvesztését kockáztatja, amennyiben más jelentős nemzetközi szereplők nem kívánnak hasonló korlátozó szabályokat betartani;

6.  ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeli autonóm fegyverrendszerek valamennyi kezelője szigorú és átfogó képzésben részesüljön az ilyen rendszerek működtetésének jogi, etikai és erkölcsi vonatkozásairól, valamint annak lehetséges következményeiről;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint NATO főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0494

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0317

(3)

HL C 285., 2017.8.29., 110. o.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 7.Jogi nyilatkozat