Eljárás : 2018/2758(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0313/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0313/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2018 - 6.12

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 265kWORD 50k
28.6.2018
PE621.730v01-00
 
B8-0313/2018

az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján


az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Irán tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. június 6-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatról (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))


Jonathan Bullock az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Irán tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. június 6-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatról (C(2018)03730 – 2018/2758(DEA))  
B8-0313/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatra (C(2018)03730),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló, 2014. április 16-i 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra(1), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére és 18. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Irán tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. június 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat hatálybalépése jelentős pénzügyi kockázatot jelentene az Európai Unió számára, ugyanakkor rendkívül korlátozottá tenné az EBB részéről folytatott operatív tevékenységet abból adódóan, hogy a külső megbízatások pénzügyi keretében nagyon csekély mozgástér állna rendelkezésre, a Kormányzótanácsban minősített többségre lenne szükség, keretmegállapodást kellene megtárgyalni Iránnal annak érdekében, hogy rögzítsék a pénzügyi és törvényes jogokat és mentességeket, amelyekre az EBB-nek szüksége van e műveletek végrehajtásához, és jelenleg Irán azok közé a nagy kockázatot jelentő harmadik országok közé tartozik, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén stratégiai hiányosságokat mutatnak;

B.  mivel Irán továbbra is jelentős mértékben államilag támogatja a terrorizmust;

C.  mivel Irán (Észak-Koreával együtt) tiltott joghatóságként szerepel az EBB előírásoknak nem megfelelő joghatóságokról szóló jegyzékében;

D.  mivel vélhetően aláássa a befektetők EBB-be vetett bizalmát az, ha az EBB az amerikai szankciókat megszegve hitelt folyósíthatna Iránnak;

E.  mivel e határozat következtében a nemzetközi pénzintézetek és befektetők még inkább arra számítanának, hogy az USA szankciókkal (elsődleges és másodlagos szankciókkal) sújtaná az EBB-t, ami nem csak az EBB reputációs kockázatát növelné, hanem arra is ösztönözheti az USA joghatósága alatt álló befektetőket, hogy ne vegyenek több EBB-kötvényt, és a mérlegükben számoljanak fel minden, EBB-vel kapcsolatos kockázatot; mivel az USD-finanszírozás jelentős mértékű finanszírozási diverzifikációt és piaci hozzáférést jelent az EBB számára (ez 2017-ben a teljes finanszírozási volumen egyharmada volt), míg az EBB-kötvények negyedrészét az USA-ban letelepedett befektetők vásárolják meg (mintegy 15 milliárd eurós finanszírozás 60 milliárdos programonként évente);

F.  mivel az Irán felé folytatott hitelezés következtében az EBB nehezebben juthatna pénzhez a nemzetközi pénzügyi piacokon, mivel az Iránnal való üzleti tevékenységekre kivetett amerikai szankciók (amelyek várhatóan 2018. augusztus 1-jén lépnek életbe) korlátoznák az EBB-t a dolláralapú fizetési rendszer használatában, aminek következtében az EBB valószínűleg nem tudná teljesíteni a befektetők és a hitelezők felé azt a pénzügyi kötelezettséget, hogy külföldi pénznemben fizessen, ami pedig aktiválná egyéb EBB-s pénzügyi megállapodások nemteljesítésre vonatkozó általános rendelkezéseit;

G.  mivel az EBB nemteljesítésének puszta lehetősége elég ahhoz, hogy egyes befektetők vonakodjanak az EBB finanszírozásától, és így fokozza az EBB hitelezési költségeit, ekképpen csökkentve hitelezési képességét;

H.  mivel e határozat Bizottság általi bejelentését követően az EBB már akadályba ütközött, amikor dollárban szeretett volna hitelt nyújtani, és eddig még nem nyílt meg újra a piaci lehetőség erre a hitelre;

I.  mivel a felhatalmazáson alapuló határozat jelen pillanatban való elfogadása valószínűleg politikai és diplomáciai válaszlépésekre késztetné az Egyesült Államokat;

J.  mivel az amerikai hatóságok megtorló intézkedéseket hozhatnak az EBB-vel és az Európai Unióval szemben;

K.  mivel amennyiben az EBB Kormányzótanácsának döntését követően az EBB valóban hitelezési tevékenységet folytatna Iránnal (többek között Iránon kívüli eszközök révén), az EBB-t kizárnák az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférésből, és az USA által az EBB-re kiszabott szankciók nagyon súlyos következményekkel járhatnak, úgymint az amerikai kötvényekkel kapcsolatos nemteljesítés, és ennek következtében az EBB egyéb forgalomban lévő (többek között euróban meglévő) kötvényeivel kapcsolatos nemteljesítés, és ebből adódóan súlyosan csökkenne az EBB azon képessége, hogy törvényes megbízatásának megfelelően továbbra is hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveleteket végezzen;

L.  mivel a 466/2014/EU határozat 4. cikke előírja, hogy a Bizottság határozata „egy átfogó, többek között a gazdasági, a társadalmi, a környezeti és a politikai – különösen a demokráciával, az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos – szempontokra kiterjedő értékelésen, valamint a vonatkozó európai parlamenti állásfoglalásokon, tanácsi határozatokon és következtetéseken” alapuljon; mivel felhatalmazáson alapuló határozatában a Bizottság hangsúlyozza, hogy „az EU továbbra is aggasztónak tartja az emberi jogok és a demokrácia helyzetét Iránban, különös tekintettel a halálbüntetésre, a vallási és etnikai kisebbségek, valamint a nők és a lányok jogaira”, és hogy „Irán számos európai kettős állampolgárt tart fogva, és megtagadja a konzuli hozzáférést, mivel nem ismeri el a kettős állampolgárságot”;

M.  mivel Iránban továbbra is széles körű és rendszeres az emberi jogok megsértése, és az állam súlyosan korlátozza az alapvető polgári szabadságjogokat;

N.  mivel Irán teokratikus, centralizált állam, amelyben a legtöbb hatalmat nem választott intézmények gyakorolják;

O.  mivel Irán folyamatosan megsértette a nukleáris elrettentő képességével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit, és jelentések szerint az iráni nukleáris megállapodás összeomlására készül;

P.  mivel Irán agresszív külpolitikát folytat, amely aláássa a közel-keleti békét és biztonságot, és ellentétes a nyugati érdekekkel;

Q.  mivel az EU-nak legalábbis ki kellene várnia az újbóli amerikai szankciók politikai és gyakorlati eredményeit, mielőtt további döntéseket hozna;

R.  mivel óvatlan és káros lépés volna, ha az EU anélkül adna garanciát az Iránnak folyósított EBB-hitelre, hogy átfogó kockázatértékelést végezne arról, hogy ez milyen következményekkel járhat az EBB törvényes megbízatása szerinti hitelfelvételi és hitelfolyósítási tevékenységeire;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozattal szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat nem léphet hatályba;

3.  kéri hatásvizsgálat elvégzését az EBB és az uniós költségvetés tekintetében felmerülő kockázatok értékelése céljából;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

  HL L 135., 2014.5.8., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. június 29.Jogi nyilatkozat