Процедура : 2018/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0316/2018

Внесени текстове :

B8-0316/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0313

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))


Елена Валенсиано, Франсишку Асиш, Рамон Хауреги Атондо от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))  
B8‑0316/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела(1), от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела(2), от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела(3), от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела(4), от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела(5), от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела(6) и от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела(7),

–  като взе предвид изявленията от 26 януари 2018 г., 19 април 2018 г. и 22 май 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) във връзка с последните събития във Венесуела,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г., 22 януари 2018 г., 28 май 2018 г. и 25 юни 2018 г.,

–  като взе предвид официалната командировка на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис, в Колумбия през март 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението от 23 април 2018 г. на своята Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд, г-жа Фату Бенсуда,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Венесуела от 31 март 2017 г.,

–  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН, озаглавен „Нарушения на правата на човека в Боливарска република Венесуела“ от 22 юни 2018 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 28 април 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции, специалния докладчик на ООН за свободата на мирно събиране и за сдружаване, специалния докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека, както и на работната група на ООН относно произволното задържане,

–  като взе предвид изявлението на ръководителите на държавите от Г-7 от 23 май 2018 г.,

–  като взе предвид изявленията на групата от Лима от 23 януари 2018 г., 14 февруари 2018 г., 21 май 2018 г. и 2 юни 2018 г.,

–  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

–  като взе предвид доклада, публикуван от Междуамериканската комисия по правата на човека (IACHR) на 12 февруари 2018 г., озаглавен „Демократични институции, принципите на правовата държава и правата на човека във Венесуела“, и резолюцията на IACHR от 14 март 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че положението във връзка с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела продължава да се влошава; като има предвид, че все по-голям брой хора продължават да напускат Венецуела по различни причини, включително несигурност и насилие, нарушения на правата на човека и влошаване на върховенството на закона, липса на храна, лекарства или достъп до основни социални услуги, загуба на доходи и нарастваща бедност;

Б.  като има предвид, че според Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека (СВКПЧ) 87% от населението на Венецуела е засегнато от бедност, като равнището на крайна бедност е 61,2%; като има предвид, че майчината смъртност се е увеличила с 60%, а детската смъртност — с 30%, и страната не разполага с 80% от основните медицински материали и оборудване; като има предвид, че през 2017 г. случаите на малария са се увеличили с 69% в сравнение с предходната година, като това е най-голямото увеличение в световен мащаб според СЗО; като има предвид, че други болести като туберкулоза и морбили са достигнали разпространение на прага на избухването на епидемии; като има предвид, че въпреки тревожните данни правителството на Венецуела продължава да отрича съществуването на хуманитарна криза и отхвърля международната помощ;

В.  като има предвид, че икономическото положение се е влошило значително; като има предвид, че Международният валутен фонд прогнозира, че хиперинфлацията във Венесуела ще нарасне до 13 000% през 2018 г. от прогнозирани 2 400% през 2017 г., което ще доведе до увеличение на цените средно с почти 1,5% на всеки час;

Г.  като има предвид, че в публикувания на 22 юни 2018 г. доклад на СВКПЧ се подчертава, че органите на Венесуела не търсят отговорност от извършителите на сериозни нарушения на правата на човека, които включват убийства, използване на прекомерна сила срещу демонстранти, произволни задържания, малтретиране и изтезания; като има предвид също така, че видимо се шири безнаказаност спрямо служителите на сигурността, заподозрени в извършването на извънсъдебни екзекуции на участници в демонстрации; като има предвид, че такива констатации са доказателство за по-нататъшното ескалиране на напрегнатата ситуация в страната;

Д.  като има предвид, че настоящата криза във Венесуела, причинена от човека, във всичките си безброй аспекти предизвиква най-голямото наблюдавано някога в региона разселване на население; като има предвид, че съгласно консервативните данни за правителството, предоставени от Международната организация по миграция (МОМ), над два милиона граждани на Венесуела са напуснали страната от 2014 г. насам, като от тях почти един милион са напуснали между 2015 и 2017 г.; като има предвид, че голяма част от лицата, напуснали страната — 84%, според МОМ са се преместили в други страни от Латинска Америка;

Е.  като има предвид, че според МОМ Колумбия е приела най-голям брой от тях, като на нейна територия живеят над 820 000 венесуелси, следвана от Перу с почти 350 000, Аржентина — 95 000 и Бразилия — 50 000 души; като има предвид, че 520 000 венесуелси в региона са получили достъп до алтернативни законни форми на престой; като има предвид, че повече от 280 000 венесуелси са подали молба за статут на бежанец из целия свят; като има предвид, че по оценка над 60% от венесуелсите остават в нерегламентирано положение; като има предвид, че морските маршрути стават все по-важни, особено за Карибските острови, като Аруба, Кюрасао, Бонер и Тринидад и Тобаго; като има предвид, че приемащите държави са подложени на все по-голям натиск да предоставят помощ на новопристигналите;

Ж.  като има предвид, че ВКБООН стартира допълнителен призив за набиране на 46,1 милиона щатски долара за финансиране на действията по първоначалната реакция във връзка с девет операции на ВКБООН с акцент върху основните приемащи държави: Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Мексико, Панама, Перу и южните карибски острови; като има предвид, че призивът се отнася и до предприемането на действия във Венесуела; като има предвид, че към 13 юни 2018 г. са били изплатени само 44% от тази сума (20,5 милиона щатски долара), което означава, че недостигът на финансиране в момента възлиза на 56%;

З.  като има предвид, че на 7 юни 2018 г. Комисията обяви пакет от 35,1 милиона евро за спешна помощ и помощ за развитие с цел да подкрепи венесуелския народ и съседните държави, засегнати от кризата; като има предвид, че тази финансова помощ ще бъде добавена към сумата от 37 милиона евро, за която ЕС вече е поел ангажимент във връзка с хуманитарни проекти и проекти за сътрудничество в страната;

И.  като има предвид, че проведени във Венесуела избори на 20 май 2018 г. не са били нито свободни, нито честни, и че липсва доверие в резултатите, тъй като избирателният процес не е осигурил необходимите гаранции за приобщаващи и демократични избори;

Й.  като има предвид, че всеки месец повече от 12 000 венесуелси влизат в бразилския щат Рорайма, като около 2 700 от тях остават в град Боа Виста; като има предвид, че венесуелсите вече съставляват повече от 7% от населението в този град, и при настоящия темп на преселване до края на годината там ще живеят повече от 60 000 венесуелси; като има предвид, че този демографски приток оказва огромен натиск върху обществените услуги на града, а именно общественото здраве и образованието; като има предвид, че Рорайма е един от най-бедните щати в Бразилия с много свит пазар на труда и слаба икономика, което е още една пречка пред интеграцията на мигрантите и бежанците;

К.  като има предвид, че Парламентът изпрати делегация ad hoc на венецуелските граници с Колумбия и Бразилия за периода от 25 до 30 юни 2018 г., за да направи на място оценка на въздействието на кризата;

1.  изразява своята солидарност с всички граждани на Венесуела, които са принудени да бягат от страната си поради липса на най-основните условия на живот, като достъп до храна, здравни услуги и лекарства; изразява сериозното си безпокойство от катастрофалната хуманитарна ситуация във Венесуела, която доведе до безпрецедентен наплив на бежанци към съседните държави и отвъд тях;

2.  призовава незабавно да се съгласува план за спешен достъп на хуманитарната помощ до страната и призовава венесуелските органи спешно да осигурят безпрепятствен достъп за хуманитарната помощ и да разрешат достъп на международните организации, които желаят да окажат помощ на населението; призовава за бързо прилагане на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи;

3.  признава и приветства значимостта на мерките, приети от няколко държави в региона за справяне със ситуацията, по-специално легализирането на статута на мигрантите чрез издаване на визи и разрешения за временно пребиваване, както и признаването на бежанците съгласно Декларацията от Картахена за бежанците от 1984 г.; призовава държавите — членки на ЕС към реакция, насочена към незабавна защита на венесуелските мигранти и бежанци на тяхна територия, като например хуманитарни визи, специални договорености за престой или други регионални рамки за миграцията, със съответните предпазни механизми за защита;

4.  призовава международната общност да разработи координирана, всеобхватна и регионална реакция на кризата и да изпълни ангажиментите си, като увеличи своята финансова и материална помощ за приемащите държави; припомня, че във връзка с допълнителния призив на ВКБООН все още е налице недостиг на финансиране в размер на 25,6 милиона щатски долара;

5.  призовава ЕС да продължи своята финансова подкрепа и да я увеличи, ако е необходимо, с оглед на влошаващата се ситуация и нейното въздействие върху бежанските потоци;

6.  потвърждава, че настоящата хуманитарна криза е резултат на политическа криза; припомня, че единственият изход от кризата е по пътя на диалога и преговорите; изразява подкрепата си за намиране на политическо решение по пътя на преговори като единствения начин за постигане на трайна стабилност в страната, за преодоляване на дълбоко вкоренената криза и за посрещане на неотложните нужди на населението;

7.  призовава Европейската служба за външна дейност да направи всичко възможно, за да улесни международните усилия за посредничество, което може да открие пътя за осигуряване на постоянен политически диалог;

8.  призовава органите на Венесуела да прекратят незабавно всички нарушения на правата на човека, включително нарушенията срещу цивилни лица, и да зачитат изцяло всички права на човека и основни свободи, включително свободата на словото, свободата на печата и свободата на събиранията; призовава настоятелно органите на Венесуела да възстановят демократичния ред, тъй като това е абсолютно необходимо условие за прекратяване на ескалиращата криза;

9.  призовава за провеждане на нови президентски избори в съответствие с международно признатите демократични стандарти и с конституционния ред на Венесуела; подчертава отново, че е необходимо зачитане на всички демократично избрани институции, и по-конкретно Народното събрание, освобождаване на всички политически затворници и спазване на демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека;

10.  изтъква, че целта на настоящия призив за нови избори е ново избиране на основните институции на страната, а именно президента и Народното събрание; припомня, че условията за тези избори следва да бъдат договорени между правителството и опозицията в рамките на прозрачна, равноправна и справедлива рамка, която предвижда международно наблюдение, без ограничения за политическите партии или кандидати и при пълно зачитане на политическите права на всички граждани във Венесуела;

11.  подкрепя призива на Върховния комисар на ООН за правата на човека за създаване на анкетна комисия за положението във Венесуела и за засилване на участието на Международния наказателен съд; призовава ЕС да играе активна роля в това отношение;

12.  отново отправя своето искане за изпращане във възможно най-скоро време на делегация на Европейския парламент във Венесуела, с цел тя да проведе диалог с всички страни, участващи в конфликта;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителството и Конгреса на Република Колумбия, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

(1)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 145.

(2)

ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 21.

(3)

ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 190.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0269.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0200.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2018)0041.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация