Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0316/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0316/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0313

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 500kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))  
B8‑0316/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(5), της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(6), και της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(7),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (VP/HR), της 26ης Ιανουαρίου 2018, της 19ης Απριλίου 2018 και της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2017 και της 22ας Ιανουαρίου, της 28ης Μαΐου και της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη αποστολή του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Ευρωπαίου Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη στην Κολομβία τον Μάρτιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Fatou Bensouda, της 8ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 31ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο: «Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela» («Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας»), που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 28ης Απριλίου 2017, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία του ειρηνικώς συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών της G7 της 23ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, της 23ης Ιανουαρίου 2018, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, της 21ης Μαΐου 2018 και της 2ας Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) με τίτλο «Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela» («Δημοκρατικοί Θεσμοί, Κράτος Δικαίου και Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βενεζουέλα»), που δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018, καθώς και το ψήφισμά της IACHR της 14ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, για λόγους ανασφάλειας και βίας, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβάθμισης του κράτους δικαίου, έλλειψης τροφίμων, φαρμάκων και πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, απώλειας εισοδήματος και αυξανόμενων ποσοστών φτώχειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), 87% του πληθυσμού της Βενεζουέλας πλήττεται από τη φτώχεια, ενώ το ποσοστό ακραίας φτώχειας φθάνει στο 61,2%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα έχει αυξηθεί κατά 60% και η βρεφική θνησιμότητα κατά 30%, ενώ στην χώρα δεν υπάρχει 80% του ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού πρώτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 τα κρούσματα ελονοσίας αυξήθηκαν κατά 69% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες νόσοι, όπως η φυματίωση και η ιλαρά, έχουν εξαπλωθεί τόσο ώστε να αγγίζουν τα όρια της επιδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη ανθρωπιστικής κρίσης και αρνείται να δεχθεί ανθρωπιστική βοήθεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προβλέψει ότι ο υπερπληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα εκτοξευθεί στο 13 000% το 2018, από ένα εκτιμώμενο ποσοστό 2 000% το 2017, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές, κατά μέσον όρο, σχεδόν κατά 1,5 % την ώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έκθεση του OHCHR που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 υπογραμμίζεται ότι οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν προσαγάγει στη δικαιοσύνη άτομα που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δολοφονίες, η χρήση υπέρμετρης βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες κρατήσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, ανθεί και η ατιμωρησία αξιωματικών ασφαλείας που είναι ύποπτοι για τη διάπραξη εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρήματα αυτά αποτελούν απόδειξη μιας περαιτέρω κλιμάκωσης της ήδη τεταμένης κατάστασης στη χώρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ανθρωπογενής κρίση στη Βενεζουέλα, σε όλες τις πολυάριθμες πτυχές της, προκαλεί τη μεγαλύτερη εκτόπιση πληθυσμού που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με συντηρητικά κυβερνητικά στοιχεία που παρείχε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες της Βενεζουέλας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2014, εκ των οποίων σχεδόν ένα εκατομμύριο μόνο στο διάστημα μεταξύ 2015 και 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της Βενεζουέλας που εγκατέλειψαν τη χώρα – 84% σύμφωνα με τον ΔΟΜ – μετακινήθηκαν προς άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η Κολομβία υποδέχθηκε τον μεγαλύτερο αριθμό Βενεζουελανών, καθώς πάνω από 820 000 ζουν στην επικράτειά της, ενώ ακολουθούν το Περού που υποδέχθηκε σχεδόν 350 000, η Αργεντινή 95 000 και η Βραζιλία 50 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι 520 000 Βενεζουελανοί στην περιοχή μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές νόμιμες μορφές διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 280 000 Βενεζουελανοί παγκοσμίως έχουν ζητήσει τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άνω του 60% των Βενεζουελανών βρίσκονται ακόμη σε παράτυπη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες οδοί αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως προς τις νήσους της Καραϊβικής όπως Αρούμπα, Κουρασάο, Μποναίρ και Τρινιδάδ και Τομπάγκο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση στις χώρες υποδοχής αυξάνεται συνεχώς όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους νεοεισερχόμενους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) απηύθυνε συμπληρωματική έκκληση για 46,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (USD) για να καλυφθεί η πρώτη αντίδραση στο πλαίσιο εννέα επιχειρήσεων της UNHCR με επίκεντρο τις κύριες χώρες υποδοχής: Βραζιλία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ισημερινός, Μεξικό, Παναμάς, Περού και τη Νότια Καραϊβική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκκληση καλύπτει επίσης επεμβάσεις στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιουνίου 2018 μόνο 44% του προαναφερθέντος ποσού (20,5 εκατομμύρια USD) είχε εκταμιευθεί, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το χρηματοδοτικό έλλειμμα φθάνει σήμερα σε ποσοστό 56%·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ανακοίνωσε πακέτο 35,1 εκατομμυρίων EUR για επείγουσα βοήθεια και αναπτυξιακή συνδρομή προς στήριξη του λαού της Βενεζουέλας και των γειτονικών χωρών που πλήττονται από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οικονομική συνεισφορά θα προστεθεί στα 37 εκατομμύρια EUR που η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει για σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας στη χώρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στη Βενεζουέλα στις 20 Μαΐου 2018 δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και το αποτέλεσμά τους στερείται κάθε αξιοπιστίας, δεδομένου ότι η εκλογική διαδικασία δεν διασφάλισε τις αναγκαίες εγγυήσεις για δημοκρατικές εκλογές με τη συμμετοχή όλων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μήνα περισσότεροι από 12 000 Βενεζουελανοί εισέρχονται στη Βραζιλιανή Πολιτεία Ροράιμα και περίπου 2 700 εξ αυτών μένουν στην πόλη Μπόα Βίστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Βενεζουελανοί αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το 7% του πληθυσμού αυτής της πόλης και, εάν συνεχισθεί ο σημερινός ρυθμός εισροής, έως το τέλος του έτους θα ζουν πάνω από 60 000 Βενεζουελανοί στην πόλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δημογραφική εισροή προκαλεί τεράστια πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, δηλαδή τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ροράιμα είναι μία από τις φτωχότερες Πολιτείες της Βραζιλίας με πολύ περιορισμένη αγορά εργασίας και αδύναμη οικονομία, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέστειλε ad hoc αντιπροσωπεία στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία και τη Βραζιλία από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2018 για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της κρίσης επί τόπου·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Βενεζουελανούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης πολύ βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως πρόσβαση σε τρόφιμα, υπηρεσίες υγείας και φάρμακα· είναι επίσης βαθιά θορυβημένο από την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων σε γειτονικές χώρες και πέρα από αυτές·

2.  ζητεί να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για ένα σχέδιο επείγουσας πρόσβασης για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη χώρα και καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν επειγόντως την απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και να παράσχουν πρόσβαση σε διεθνείς οργανώσεις που επιθυμούν να βοηθήσουν τον πληθυσμό· ζητεί την ταχεία εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων·

3.  αναγνωρίζει και εξαίρει τη σημασία των μέτρων που έλαβαν διάφορες χώρες στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ιδίως των μέτρων για τη ρύθμιση του καθεστώτος πρόσφυγα μέσω της έκδοσης θεωρήσεων και προσωρινών αδειών διαμονής, καθώς και για την αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα δυνάμει της Διακήρυξης της Καρθαγένης για τους Πρόσφυγες του 1984· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στους Βενεζουελανούς μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στην επικράτειά τους άμεσες και προσανατολισμένες στην προστασία λύσεις, όπως θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, ειδικές ρυθμίσεις διαμονής ή άλλα περιφερειακά μεταναστευτικά πλαίσια, με τις σχετικές εγγυήσεις προστασίας·

4.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να διαμορφώσει μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και περιφερειακή απάντηση στην κρίση και να αυξήσει την οικονομική και υλική βοήθεια προς τις αποδέκτριες χώρες εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της· υπενθυμίζει ότι στη συμπληρωματική έκκληση της UNCHR υπάρχει ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα 25,6 εκατομμυρίων USD·

5.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χορηγεί οικονομική βοήθεια και να την αυξήσει, εάν είναι απαραίτητο, λαμβανομένης υπόψη της επιδεινούμενης κατάστασης και του αντικτύπου της στις ροές προσφύγων·

6.  επαναλαμβάνει ότι η τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση είναι απότοκος μιας πολιτικής κρίσης· υπενθυμίζει ότι ο μόνος τρόπος εξόδου από την κρίση είναι ο δρόμος του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων· εκφράζει την υποστήριξή του σε μια πολιτική λύση που θα αποτελέσει προϊόν διαπραγμάτευσης ως τον μόνο τρόπο για να επιτευχθεί βιώσιμη σταθερότητα στη χώρα και να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση της βαθιάς κρίσης και των πιεστικών αναγκών του πληθυσμού·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τις διεθνείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες που απαιτούνται ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη βιώσιμου πολιτικού διαλόγου·

8.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να θέσουν αμέσως τέλος σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων εις βάρος αμάχων, και να σεβαστούν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· ζητεί μετ’ επιτάσεως από τις αρχές της Βενεζουέλας να αποκαταστήσουν τη δημοκρατική τάξη, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον τερματισμό της κλιμακούμενης κρίσης·

9.  ζητεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και τους συνταγματικούς κανόνες της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει την επιταγή για σεβασμό όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμών, ιδίως της Εθνοσυνέλευσης, ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και τήρηση των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  υπογραμμίζει ότι σκοπός αυτής της έκκλησης για διεξαγωγή νέων εκλογών πρέπει να είναι η επανεκλογή των κύριων θεσμών της χώρας, δηλαδή της Προεδρίας και της Εθνοσυνέλευσης· υπενθυμίζει ότι οι όροι διεξαγωγής αυτών των εκλογών θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σε διαφανές, ισότιμο και δίκαιο πλαίσιο που θα προβλέπει την παρουσία διεθνών παρατηρητών, χωρίς περιορισμούς για πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους και με πλήρη σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Βενεζουέλας·

11.  υποστηρίζει την έκκληση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και για ενίσχυση της συμμετοχής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό·

12.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να διεξαγάγει διάλογο με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη διαμάχη·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και στην Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο της Δημοκρατίας της Κολομβίας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

(2)

ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

(3)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου