Postopek : 2018/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0316/2018

Predložena besedila :

B8-0316/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0313

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 246kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))  
B8-0316/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2), z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(3), z dne 8. junija 2016 o razmerah v Venezueli(4), z dne 27. aprila 2017 o razmerah v Venezueli(5), z dne 8. februarja 2018 o razmerah v Venezueli(6) in z dne 3. maja 2018 o volitvah v Venezueli(7),

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2018, 19. aprila 2018 in 22. maja 2018 o najnovejših dogodkih v Venezueli,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017, 22. januarja 2018, 28. maja 2018 in 25. junija 2018,

–  ob upoštevanju uradne misije evropskega komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa v Kolumbiji marca 2018,

–  ob upoštevanju izjave svoje skupine za podporo demokraciji in usklajevanje volitev z dne 23. aprila 2018,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjave tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda z dne 8. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice o Venezueli z dne 31. marca 2017,

–  ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice o kršitvah človekovih pravic v Bolivarski republiki Venezueli z dne 22. junija  2018,

–  ob upoštevanju skupne izjave posebne poročevalke OZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve, posebnega poročevalca OZN o svobodi mirnega zbiranja in združevanja, posebnega poročevalca o svobodi mirnega zbiranja in združevanja, posebnega poročevalca OZN o položaju zagovornikov človekovih pravic in delovne skupine OZN za samovoljna pridržanja z dne 28. aprila 2017,

–  ob upoštevanju izjave voditeljev G-7 z dne 23. maja 2018,

–  ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 23. januarja 2018, 14. februarja 2018, 21. maja 2018 in 2. junija 2018,

–  ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 20. aprila 2018 o vse slabših humanitarnih razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju poročila Medameriške komisije za človekove pravice z dne 12. februarja 2018 o demokratičnih institucijah, pravni državi in človekovih pravicah v Venezueli ter njene resolucije z dne 14. marca 2018,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so razmere na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Venezueli vse slabše; ker vse več ljudi odhaja iz te države iz različnih razlogov, med drugim zaradi negotovosti in nasilja, kršitev človekovih pravic, vse slabšega delovanja pravne države, pomanjkanja hrane, zdravil ali dostopa do osnovnih socialnih storitev, izgube prihodka in vse hujše revščine;

B.  ker je po podatkih Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice revščina prizadela 87 % prebivalcev Venezuele, v skrajni revščini pa živi 61,2 % ljudi; ker se je stopnja umrljivosti mater povečala za 60 %, umrljivost dojenčkov za 30 %, državi pa primanjkuje 80 % osnovne medicinske opreme; ker je bilo leta 2017 zabeleženih 69 % primerov malarije več kot leto prej, kar je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije največje povečanje na svetu; ker je država tik pred tem, da v njej izbruhnejo epidemije drugih bolezni, kot so tuberkuloza in ošpice; ker venezuelska vlada kljub tem zaskrbljujočim podatkom še naprej zatrjuje, da humanitarne krize ni, in zavrača mednarodno pomoč;

C.  ker so se gospodarske razmere občutno poslabšale; ker je Mednarodni denarni sklad napovedal, da bo hiperinflacija v Venezueli z ocenjenih 2400 % v letu 2017 dosegla 13 000 % v letu 2018, kar pomeni, da se cene v povprečju dvigujejo za skoraj 1,5 % na uro;

D.  ker je Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice v poročilu, objavljenem 22. junija 2018, opozoril, da venezuelske oblasti niso zagotovile, da bi storilci hudih kršitev človekovih pravic, kot so uboji, čezmerna uporaba sile proti demonstrantom, samovoljna pridržanja, slabo ravnanje in mučenje, odgovarjali za svoja dejanja; ker se prav tako zdi razširjeno nekaznovanje varnostnih uradnikov, osumljenih izvensodnih pobojev demonstrantov; ker ta dejstva kažejo, da se že tako napete razmere v državi še zaostrujejo;

E.  ker zaradi mnogovrstnih vidikov sedanje krize Venezueli, ki jo je povzročil človek, prihaja do največjega razseljevanja prebivalstva, ki je bilo kdaj opaženo v regiji; ker je po zadržani oceni vlade na podlagi podatkov Mednarodne organizacije za migracije Venezuelo od leta 2014 zapustilo več kot dva milijona državljanov, od tega skoraj en milijon med letoma 2015 in 2017; ker se je po podatkih te organizacije velika večina prebivalcev Venezuele (84 %), ki so zapustili državo, izselila v druge države Latinske Amerike;

F.  ker se jih je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije največ, kar 820 000, izselilo v Kolumbijo, skoraj 350 000 v Peru, 95 000 v Argentino in 50 000 v Brazilijo; ker je 520 000 državljanov Venezuele v tej regiji poiskalo alternativno zakonito obliko prebivanja; ker jih je več kot 280 000 po vsem svetu zaprosilo za status begunca; ker se ocenjuje, da jih več kot 60 % nima urejenega statusa; ker pomorske poti, zlasti na karibske otoke, kot so Aruba, Curaçao, Bonaire ter Trinidad in Tobago, postajajo vse pomembnejše; ker so države gostiteljice pod vse večjim pritiskom za zagotavljanje pomoči novo prispelim;

G.  ker je Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice pozval, naj se zbere dodatnih 46,1 milijona USD za financiranje prvega odziva v devetih operacijah tega urada, usmerjenih predvsem v glavne države gostiteljice: Brazilijo, Kolumbijo, Kostariko, Ekvador, Mehiko, Panamo, Peru in južne karibske države; ker se poziv nanaša tudi na ukrepanje v Venezueli; ker je bilo od 13. junija 2018 vplačanih samo 44 % tega zneska (20,5 milijona USD), kar pomeni, da vrzel v financiranju trenutno znaša 56 %;

H.  ker je 7. junija 2018 Komisija napovedala, da bo namenila 35,1 milijona EUR v obliki nujne pomoči in razvojne pomoči za podporo venezuelskim prebivalcem in sosednjim državam, ki jih je prizadela kriza; ker je EU pred tem namenila že 37 milijonov EUR za projekte humanitarne pomoči in sodelovanja v državi;

I.  ker volitve, ki so v Venezueli potekale 20. maja 2018, niso bile niti svobodne niti poštene, njihov izid pa ni verodostojen, saj v volilnem procesu niso bila zagotovljena potrebna jamstva za vključujoče in demokratične volitve;

J.  ker v brazilsko zvezno državo Roraima vsak mesec vstopi več kot 12 000 venezuelskih državljanov, od tega jih približno 2 700 prebiva v mestu Boa Vista; ker venezuelski državljani že sedaj predstavljajo več kot 7 % prebivalstva tega mesta, ob nespremenjeni stopnji priseljevanja pa jih bo tam do konca leta več kot 60 000; ker tolikšen pritok ljudi pomeni velik pritisk za javne službe v tem mestu, zlasti na področju javnega zdravja in izobraževanja; ker je Roraima ena najrevnejših zveznih držav Brazilije, kjer je trg dela zelo omejen, gospodarstvo pa šibko, kar še dodatno ovira vključevanje migrantov in beguncev;

K.  ker je od 25. do 30. junija 2018 venezuelsko mejo s Kolumbijo in Brazilijo obiskala ad hoc delegacija Parlamenta, da bi ocenila posledice krize na terenu;

1.  izraža solidarnost z vsemi venezuelskimi državljani, ki so bili zaradi pomanjkanja najosnovnejših življenjskih pogojev, kot je dostop do hrane, zdravstvenih storitev in zdravil, prisiljeni zapustiti svojo državo; je zelo zaskrbljen zaradi uničujočih humanitarnih razmer v Venezueli, ki so povzročile doslej največji pritok beguncev v sosednje države in širše;

2.  poziva k takojšnjemu sprejetju načrta za dostop do države med humanitarno krizo in poziva venezuelske oblasti, naj takoj omogočijo neovirano humanitarno pomoč ter dovolijo vstop v državo mednarodnim organizacijam, ki želijo pomagati ljudem; poziva k hitri uvedbi mehanizma kratkoročnega odziva za preprečevanje podhranjenosti v najranljivejših skupinah;

3.  priznava in pozdravlja pomen ukrepov za obravnavo teh razmer, ki jih je sprejelo več držav v regiji, zlasti zakonske ureditve statusa migrantov z vizumi in začasnimi dovoljenji za prebivanje ter priznanja beguncev v skladu s Kartagensko deklaracijo o beguncih iz leta 1984; poziva države članice EU, naj z ustreznimi varnostnimi ukrepi nemudoma zaščitijo venezuelske migrante ali begunce na njihovem ozemlju, na primer s humanitarnimi vizumi, posebnimi ureditvami za bivanje ali drugimi regionalnimi okviri za migracije;

4.  poziva mednarodno skupnost, naj uresniči svoje zaveze in vzpostavi usklajen, celovit in regionalni odziv na krizo ter državam gostiteljicam nameni več finančne in materialne pomoči; opozarja, da je pri pozivu Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice vrzel v financiranju v višini 25,6 milijona USD;

5.  poziva EU, naj še naprej zagotavlja finančno pomoč in jo po potrebi poveča, saj se razmere slabšajo, kar vpliva na tokove beguncev;

6.  ponavlja, da sedanja humanitarna kriza izvira iz politične; opozarja, da so dialog in pogajanja edini način za rešitev krize; izraža podporo politični rešitvi, doseženi s pogajanji, saj bo samo tako mogoče doseči trajno stabilnost v državi in ji omogočiti, da se bo lahko soočila z resno krizo in perečimi potrebami prebivalstva;

7.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi olajšala posredovanje na mednarodni ravni in tako ustvarila pogoje za začetek uspešnega političnega dialoga;

8.  poziva venezuelske oblasti, naj takoj odpravijo vse kršitve človekovih pravic, tudi človekovih pravic civilistov, ter v celoti spoštujejo vse človekove pravice in temeljne svoboščine, vključno s svobodo izražanja, svobodo tiska in svobodo zbiranja; poziva venezuelske oblasti, naj ponovno vzpostavijo demokratični red, saj je nepogrešljiv pogoj za odpravo vse globlje krize;

9.  poziva k novim predsedniškim volitvam v skladu z mednarodno priznanimi demokratičnimi standardi in venezuelskim ustavnim redom; opozarja, da je treba spoštovati vse demokratično izvoljene institucije, zlasti narodno skupščino, izpustiti vse politične zapornike ter spoštovati demokratična načela, pravno državo in človekove pravice;

10.  poudarja, da je namen poziva k novim volitvam ponovna izvolitev glavnih institucij države, in sicer predsednika in narodne skupščine; opozarja, da bi se morali vlada in opozicija dogovoriti o pogojih za pregledne, enakopravne in pravične volitve, pri katerih bo zagotovljeno mednarodno opazovanje, brez omejitev glede političnih strank ali kandidatov in ob polnem spoštovanju političnih pravic vseh venezuelskih državljanov;

11.  podpira poziv visokega komisarja OZN za človekove pravice k ustanovitvi preiskovalne komisije v zvezi z razmerami v Venezueli in k večji udeleženosti Mednarodnega kazenskega sodišča; poziva EU, naj aktivno sodeluje pri tem;

12.  ponavlja zahtevo, da delegacija Evropskega parlamenta čim prej obišče Venezuelo in vzpostavi dialog z vsemi sprtimi stranmi;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, vladi in kongresu Republike Kolumbije, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

UL C 285, 29.8.2017, str. 145.

(2)

UL C 294, 12.8.2016, str. 21.

(3)

UL C 316, 30.8.2016, str.190.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0269.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0200.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0041.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0199.

Zadnja posodobitev: 4. julij 2018Pravno obvestilo